श्रीकृष्ण

श्रीकृष्ण जयंती अशी साजरी करा !


श्रीकृष्णाची उपासना कशी करावी ?


  • श्रीकृष्णाची आरती

    ‘ओवाळू आरती मदनगोपाळा....' ही श्रीकृष्णाची आरती संत एकनाथ महाराजांनी रचलेली आहे. त्यामुळे या आरतीत मुळातच...


  • श्रीकृष्णाचा नामजप

    भक्तीभाव लवकर निर्माण होण्यासाठी अन् देवतेच्या तत्त्वाचा अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी देवतेच्या नामाचा उच्चार योग्य असणे...

गीताज्ञानदर्शन : श्रीमद्भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञान

सनातनचे गोकुळ

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्हिडीआे

श्रीकृष्णासंबंधित माहिती देणारे सनातन-निर्मित ग्रंथ

श्रीकृष्ण (अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान)
श्रीकृष्ण (अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान)
गोपींचे विविध भाव, अनुसंधान आणि ध्येय
गोपींचे विविध भाव, अनुसंधान आणि ध्येय

गीताज्ञानदर्शन
गीताज्ञानदर्शन