देव, ईश्वर, अवतार आणि परमेश्वर यात फरक काय ?

 • देव

  ‘देव’ म्हणजे नेमके काय, हे जाणून घेण्याची प्रत्येकाची जिज्ञासा असते. प्रस्तुत लेखात...

 • ईश्वर

  परमेश्वराच्या ज्या अंशापासून विश्वाची निर्मिती होते, त्याला ‘ईश्वर’ असे म्हणतात.

 • अवतार

  ईश्वर जेव्हा विशिष्ट कार्याच्या पूर्तीसाठी मनुष्य अथवा प्राण्याचे शरीर धारण करून भूलोकी...

 • परमेश्वर

  प्रस्तुत लेखात ‘परमेश्वर’ शब्दाची व्युत्पत्ती आणि अर्थ तसेच विविध पंथांनुसार ईश्वर, परमेश्वर...

हिंदूंच्या देवता आणि त्यांची संख्या

ईश्वरनिर्मित हिंदु धर्मात ३३ कोटी देवता आहेत, हे आपण वारंवार ऐकले आणि वाचलेही असते; परंतु त्यामागील कार्यकारणभाव आणि शास्त्र ज्ञात नसल्याने त्याचे महत्त्व आपल्या लक्षात येत नाही. प्रस्तुत लेखात देवतांच्या संख्येविषयी माहिती पाहूयात.

अधिक माहिती वाचा…

संबंधित ग्रंथ

श्री गणपति : भाग १
श्रीकृष्ण (अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान)
शिव (भाग १)
शिव (भाग १)
दत्त (अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान) - लघुग्रंथ
दत्त (अध्यात्मशास्त्रीय
ज्ञान) – लघुग्रंथ
शक्ति (भाग १)
शक्ति (भाग १)

करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवी : भाग ३
करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवी : भाग ३