Facebook Live

अन्नावाचून उपासमार
न होण्यासाठी हे करा !

आपत्काळाच्या दृष्टीने कोणत्या भाज्या
लावणे अधिक लाभदायी आहे ?

विविध टिकाऊ खाद्यपदार्थ खरेदी
करून ठेवणे वा घरी करून ठेवणे