श्रीरामनवमीनिमित्त श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांचा शुभसंदेश !

३०.३.२०२३ या दिवशी श्रीरामनवमी आहे. त्यानिमित्त आदर्श रामराज्याचा संस्थापक असलेल्या प्रभु श्रीरामचंद्राच्या दैवी गुणभांडाराचे भक्तीमय अवलोकन करतांना मला रामायण काळातील पुढील प्रसंगाचे स्मरण झाले,…

रामनवमी पूजाविधी

प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची किंवा प्रतिमेचे आपल्याला शक्य होईल त्याप्रमाणे पंचोपचार किंवा षोडशोपचार पूजन करावे.

रामनवमी

रामनवमी हा उत्सव चैत्र शुद्ध नवमी या तिथीला साजरा करतात. रामनवमी हा उत्सव साजरा करण्यामागील इतिहास, महत्त्व, उत्सव साजरा करण्याची पद्धत….