वटपौर्णिमा

टीका किंवा अयोग्य विचार आणि त्यांचे खंडण ?

संबंधित ग्रंथ

धार्मिक उत्सव आणि व्रते यांमागील शास्त्रसण साजरे करण्याच्या योग्य पद्धती आणि शास्त्रपूजासाहित्याचे महत्त्व (प्रत्येक घटकाचे अध्यात्मशास्त्रीय विवेचन)सोळा संस्कार