विविध साधनामार्ग


जीव ईश्‍वराशी एकरूप होणे म्हणजे योग. हठयोग, कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तीयोग इत्यादी साधनामार्ग प्रचलित आहेत. या सर्वांपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण असा गुरुकृपायोग हा साधनामार्ग शीघ्र उन्नती करून देणारा आहे. ईश्‍वराशी एकरूप होण्यासाठी प्रतिदिन करायच्या प्रयत्नांना साधना असे म्हणतात. या सदरामध्ये कोणत्याही साधनामार्गाचे मर्म म्हणजे एक ईश्‍वरी तत्त्व कसे ?, विविध योगमार्गांतील अडथळे, विविध योगमार्गांच्या तुलनेत गुरुकृपायोगाचे महत्त्व, भक्तांनी व्यवहारात वागतांना ठेवायचे विविध भाव, तसेच अनुष्ठानाची फलनिष्पत्ती त्वरित न दिसण्याचे कारण आणि त्यावरील उपाय इत्यादींचे विवेचन केले आहे.

गुरुकृपायोग

गुरुकृपायोग
गुरुकृपायोगानुसार साधनेचे प्रकार
गुरुकृपायोग : साधनेमागील प्रमुख तत्त्वे
गुरुकृपायोगाचे महत्त्व

अधिक माहिती वाचा…

भक्तीयोग

भक्तीयोग
भक्तीमार्गाने साधना केल्यास लवकर आध्यात्मिक प्रगती होण्यामागील शास्त्र
सकाम भक्ती
आणि निष्काम भक्ती
आध्यात्मिक प्रगती होण्यासाठी भगवंताने घेतलेली परीक्षा

अधिक माहिती वाचा…

कर्मयोग

कर्मयोग
पापकर्मे, त्याचे भोग आणि पाप करणार्‍याचा मृत्यूनंतरचा प्रवास (भाग १)
पापकर्मे, त्याचे भोग आणि पाप करणार्‍याचा मृत्यूनंतरचा प्रवास (भाग २)
साधना करून
पुण्य वाढवण्याचे महत्त्व

अधिक माहिती वाचा…

ज्ञानयोग

ज्ञानयोग

हठयोग

हठयोग

ध्यानयोग

ध्यानयोग