अ. ‘कर्मयोग’ हा शब्द ‘कर्म’ आणि ‘योग’ या दोन शब्दांपासून झाला आहे. त्याचा अर्थ आहे – कर्माच्या द्वारे योग साधणे, म्हणजे जिवाला शिवाशी जोडणे, म्हणजेच कर्माद्वारे

कर्मयोग

कर्मयोग
पापकर्मे, त्याचे भोग आणि पाप करणार्‍याचा मृत्यूनंतरचा प्रवास (भाग १)
पापकर्मे, त्याचे भोग आणि पाप करणार्‍याचा मृत्यूनंतरचा प्रवास (भाग २)
साधना करून पुण्य वाढवण्याचे महत्त्व

पाप घडण्याची कारणे (भाग १)
पाप घडण्याची कारणे (भाग २)
पूर्वपुण्याईने प्राप्त होणार्‍या गोष्टी कोणत्या ?
यमराजाची धर्माधिष्ठित न्यायप्रणाली !

साधनेसाठी आसन कसे असावे ?