नामजप आणि मंत्रजप

विविध विकारांवर उपयुक्त नामजप

आध्यात्मिक त्रास आणि नामस्मरण

आध्यात्मिक त्रास आणि नामस्मरण
नामजपाचे उपाय करण्याविषयीच्या सूचना
अनिष्ट टाळण्यासाठी करावयाचे नामजप
नामजप : व्याधींवरील उपाय

रात्री झोप येत नसेल…
दम लागलेला असतांना…

नामजप करतांना करायच्या मुद्रा आणि न्यास

मुद्रा म्हणजे काय ?
न्यास म्हणजे काय ?
नामजप करतांना करायच्या मुद्रा आणि न्यास…
विकार-निर्मूलनासाठी नामजप

विकारांवर उपयुक्त असणारे विविध नामजप

डोळ्यांचे विकार
नाकाचे विकार
रक्ताभिसरण संस्थेचे विकार
श्‍वसनसंस्थेचे विकार

पचनसंस्थेचे विकार
आतड्यांचे विकार
हाडे दुखणे, संधीवात
पाठीच्या कण्याचे सर्व विकार

झोप न लागणे (निद्रानाश)

मंत्रजप

साधकांच्या साधनेतील अडथळे दूर…
शत्रुगण आणि विपत्ती यांच्यापासून रक्षण…
‘दशप्रणवी गायत्री मंत्र’