देवळात दर्शन घेण्याची योग्य पद्धत


देवळात दर्शनाला गेल्याने तेथील सात्त्विकता ग्रहण करता येते. तसेच तेथील सात्त्विक वातावरणामुळे देवतेप्रती भक्तीभाव वाढण्यास साहाय्य होते. देवळामुळे दशदिशा चैतन्यमय होतात. भक्तीयोगानुसार व ज्ञानयोगानुसार देवळाचे महत्त्व याविषयीची माहिती येथे जाणून घेऊया.

देवळात दर्शन घेण्याची योग्य पद्धत कोणती ?

शृंगदर्शनाची योग्य पद्धत कोणती ?

देवळात जायला निघण्यापूर्वी घरी करावयाची प्रार्थना कोणत्या ?

देवळात प्रवेश करण्यापूर्वी करावयाच्या कृती कोणत्या ?

vadhadivas

लेख

संबंधित ग्रंथ

देवालय दर्शन (भाग १)
देवालय दर्शन (भाग १)
देवपूजेपूर्वीची सिद्धता (शास्त्रासह)
देवपूजेपूर्वीची सिद्धता (शास्त्रासह)
पूजासाहित्याचे महत्त्व : भाग ३
पूजासाहित्याचे महत्त्व : भाग ३

पंचोपचार आणि षोडशोपचार पूजनामागील शास्त्र : भाग ३
पंचोपचार आणि षोडशोपचार पूजनामागील शास्त्र : भाग ३