गुरु आणि शिष्य

भारताचे कमीतकमी शब्दांत सांगता येईल असे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘गुरु-शिष्य परंपरा’ होय ! गुरूंशिवाय तरणोपाय नाही. शिष्याच्या जीवनातील अंध:काराचा नाश करून त्याचे परब्रह्माशी मिलन घडवून आणण्याचे कार्य गुरु करतात. ईश्वराचे सगुण रूप म्हणजे गुरु आणि गुरूंचे निर्गुण रूप म्हणजे ईश्वर अशी अनेक वैशिष्ट्ये गुरूंबद्दल सांगता येतील. गुरु म्हणजे काय, गुरुंचे जीवनातील महत्त्व, गुरुकृपा कार्य कशी करते यांबाबतचे विवेचन या लेखातून समजून घेऊया.

गुरु आणि शिष्य

आदर्श गुरु – शिष्यांची उदाहरणे

no posts found

गुरुकृपायोग – विहंगम साधनामार्ग

अधिक माहिती वाचा…

आदर्श गुरुकुल संस्कृती

संबंधित ग्रंथ

गुरूंचे शिष्यांना शिकवणे आणि गुरु-शिष्य संबंध
गुरूंचे शिष्यांना शिकवणे आणि गुरु-शिष्य संबंध