गुरु आणि शिष्य

भारताचे कमीतकमी शब्दांत सांगता येईल असे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘गुरु-शिष्य परंपरा’ होय ! गुरूंशिवाय तरणोपाय नाही. शिष्याच्या जीवनातील अंध:काराचा नाश करून त्याचे परब्रह्माशी मिलन घडवून आणण्याचे कार्य गुरु करतात. ईश्वराचे सगुण रूप म्हणजे गुरु आणि गुरूंचे निर्गुण रूप म्हणजे ईश्वर अशी अनेक वैशिष्ट्ये गुरूंबद्दल सांगता येतील. गुरु म्हणजे काय, गुरुंचे जीवनातील महत्त्व, गुरुकृपा कार्य कशी करते यांबाबतचे विवेचन या लेखातून समजून घेऊया.

Rashtra_va_Guru_350

गुरुपौर्णिमा

गुरु आणि शिष्य

आदर्श गुरु – शिष्यांची उदाहरणे

गुरुकृपायोग – विहंगम साधनामार्ग

आदर्श गुरुकुल संस्कृती

संबंधित ग्रंथ

गुरूंचे महत्त्व, प्रकार आणि गुरुमंत्र
गुरूंचे महत्त्व, प्रकार आणि गुरुमंत्र
गुरूंचे वागणे, कार्य आणि गुरुपरंपरा
गुरूंचे वागणे, कार्य आणि गुरुपरंपरा
परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या कार्याचा संक्षिप्त परिचय व संतांनी केलेला गौरव
परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या कार्याचा संक्षिप्त परिचय व संतांनी केलेला गौरव
गुरुकृपायोगानुसार साधना
गुरुकृपायोगानुसार साधना

Also available in : Hindi, English