అక్షయ తృతీయ

సత్పాత్రదానము చేయండి : అక్షయ తృతీయ నాడు చేసిన దానం ఎప్పటికి క్షయంకాదు. దానం సత్పాత్రగా ఉండాలి. సంతులకు, సత్కార్యములకు చేసిన దానం ‘అకర్మకర్మ’ అగుట వలన దానం చేయువారు ఏ బంధనంలో చిక్కుకోకుండా, మృత్యువు తరువాత ఉచ్ఛలోకాలకు వెళ్తారు. నువ్వుల తర్పణ ఇవ్వవలెను : దేవతలకు మరియు పూర్వీకులకు నువ్వులు మరియు నీళ్ళను సమర్పించడమనగా నువ్వుల తర్పణ. ఇటువంటి తర్పణ చేయుట వలన దేవతలు మరియు పూర్వీకులు సంతోషించి ఆశీర్వదిస్తారు. (మరిన్ని వివరాల కొరకు చదవండి … Read more

హనుమంతుడు

హనుమాన్ జయంతి రోజున మిగితా రోజులకు పోలిస్తే వాతావరణంలో 1000 రెట్లు ఎక్కువ హనుమంతుని తత్త్వం కార్యనిరతమై ఉంటుంది. హనుమంతుని ఉపాసకులకు ఈ తత్త్వం యొక్క ప్రయోజనం కలగాలనే ఉద్దేశంతో హనుమంతుని వేరు వేరు రూపాలు దాని శాస్త్రము మరియు హనుమంతుని ఉపాసనా శాస్త్రము గురించి ఇక్కడ పొందుపరచడమైనది.

హోళి యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు హోళి పండుగను ఆచరించే పద్ధతి

హోళి కూడా సంక్రాంతిలాగ ఒక దేవతయే. షడ్వికారాలపై విజయాన్ని సాధించే సామర్థము హోళికా దేవిలో కలదు. ఈ వికారాలపై విజయాన్ని సాధించే సామర్థమును పొందుటకు హోళికా దేవిని ప్రార్థిస్తారు. అందుకే హోళిని ఉత్సవరూపములో జరుపుకుంటారు.

శ్రీ సరస్వతిదేవి విశిష్ఠతలు

శ్రీ సరస్వతి దేవి విశిష్టతలు, అమ్మవారి నివాసము, అమ్మవారి చేతిలోని వస్తువుల విశిష్టతలను తెలుసుకొని అమ్మవారి గురించి భక్తి భావమును పెంచుకుందాము.

వసంత పంచమి

ఋతువులన్నిటికి రాజ వసంత ఋతువు. ఈ ఋతువు యొక్క ఆగమనం వసంతపంచమినాడు ప్రారంభమౌతుంది. అలాగే ఈ రోజుననే శ్రీసరస్వతిదేవి మరియు లక్ష్మీదేవి జన్మదినము అని ఆచరిస్తారు.

కల్తీదారులను ఆపండి, కౌటుంబిక మరియు దేశ స్వస్థతను కాపాడండి !

ప్రస్తుతము అన్ని రంగాలలో భ్రష్టాచారం వ్యాపించినది. అందులో గంభీరమైనది కల్తీ. పదార్థములలో కల్తీ చేయడం వలన వినియోగదారునికి ఆర్థిక హాని కలుగుతుంది, అతని ఆరోగ్యము మీద కూడా విపరీత పరిణామం చూపుతుంది. దేశములో జరుగుతున్న ఆరోగ్యహానిని శాశ్వతముగా ఆపేందుకు కల్తీ చేసేవారికి విరుద్ధముగా ఫిర్యాదు చేయడము దేశ కర్తవ్యమే అగును. కల్తీదారుల విరుద్ధం ఎక్కడ ఫిర్యాదుని చేయాలి ? కల్తీదారులకు 3 సంవత్సరాలు కారాగృహము మరియు 10 లక్షల రూ. వరకు జరిమాన చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే … Read more

ఆశ్లీలతను అరికట్టండి మరియు ఉత్తమ సమాజాన్ని నిర్మించండి !

ఉత్పాదనల అమ్మకం పెరిగేందుకు, ఇటీవల ఉత్పాదనల ప్రకటనలలో మరియు ఉత్పాదనల కవర్ల్‌పై స్త్రీలను అశ్లీలంగా చూపించడం జరుగుతున్నది. దీని వలన సమాజం నీతిహీనంగా మారుతున్నది. ఈ హానిని ఆపేందుకు మరియు స్త్రీల గౌరవాన్ని కాపాడుటకు అశ్లీలతను అరికట్టడం ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం. దీని కొరకు – అశ్లీల ప్రకటనలు గల వస్తువులను వాడకండి ! అశ్లీల చలనచిత్రాలను మరియు దూరదర్శన కార్యక్రమాలను చూడకండి, వాటిని నిషేధించండి ! ‘స్త్రీల అశ్లీల ప్రతిబంధక చట్టం 1986’ అనుసారం ‘స్త్రీలను … Read more

‘కరచాలన’కు బదలు నమస్కారము చేయండి !

కరచాలన చేయుటవలన క్రిములు వ్యాపిస్తాయి అందుకనే ఇప్పుడు విదేశాలలో కూడా‘కరచాలన చేయుటకు బదులు చేతులను జోడించి నమస్కారం చేయండి’ అని ప్రచారం జరుగుతోంది. కరచాలన చేయుటవలన సూక్ష్మరూపము గల చెడుశక్తుల నుండి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశముంటుంది. దీనికి బదలుగా చేతులను జోడించి నమస్కారం చేసినప్పుడు మనలో నమ్రత భావము పెరిగి వృత్తి సాత్త్వికమవుతుంది. హిందువుల్లారా, చైతన్యమయ హిందూ సంస్కృతిని కాపాడండి !