ತಮಗೆ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ.

ಆನ್ ಲೈನ್ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ! (ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

Videos