दिनचर्या

सनातन-निर्मित ग्रंथ

स्नानपूर्व आचारांमागील शास्त्रस्नानापासून दिवेलागणीपर्यंतच्या आचारांमागील शास्त्रआयुर्वेदानुसार दिनचर्येतील स्नानापासून झोपेपर्यंतच्या कृती आणि ऋतुचर्याआयुर्वेदानुसार दिनचर्येतील सकाळी उठण्यापासून व्यायामापर्यंतच्या कृती