साधनेत स्वतःकडे तटस्थपणे पहाण्याचे महत्त्व !

स्वतःकडे तटस्थपणाने पहाणे, ही लवकर संत बनण्याची प्रक्रिया असते.

– सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे

Leave a Comment