प्रचारात साहाय्य करणे आणि स्वतः प्रचार करणे

मी तुम्हाला प्रचारात साहाय्य करतो, यापेक्षा स्वतः प्रचार करणे, ही वरच्या स्तराची साधना आहे. याचे कारण हे की, मी तुम्हाला प्रचारात साहाय्य करतो, यात एक प्रकारे अहं असतो आणि प्रचारात काही चुका झाल्या, तर स्वतःकडे त्यांचे उत्तरदायीत्व नसते. याउलट स्वतः प्रचार करणे यात स्वतःवर असलेल्या उत्तरदायीत्वाची जाणीव असते. त्यामुळे प्रगती जलद होते. – (परात्पर गुरु) … Read more

एखाद्या व्यक्तीसाठी, व्यष्टीसाठी प्राणांचा त्याग करण्यापेक्षा राष्ट्र आणि धर्म यांच्यासाठी,…

एखाद्या व्यक्तीसाठी, व्यष्टीसाठी प्राणांचा त्याग करण्यापेक्षा राष्ट्र आणि धर्म यांच्यासाठी, म्हणजे समष्टीसाठी प्राणांचा त्याग करणे अधिक महत्त्वाचे ! – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

त्याग आणि दान

एखाद्या गोष्टीचा त्याग करतांना त्या गोष्टीवरील आपले स्वामीत्व सोडले जाते, उदा. संसाराचा त्याग करून संन्यासी बनणे. याचा स्वतःला लाभ होतो; पण दुसर्‍याला होत नाही. दान करतांनाही स्वामीत्व सोडले जाते. तेव्हा त्याचा दुसर्‍याला लाभ होतो. ते दान सत्पात्राला केल्यास स्वतःलाही योग्य साधना झाल्यामुळे लाभ होतो. – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

पाश्‍चात्त्य संस्कृती स्वेच्छेला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करते आणि दुःखाला…

पाश्‍चात्त्य संस्कृती स्वेच्छेला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करते आणि दुःखाला निमंत्रण देते, तर हिंदु संस्कृती स्वेच्छा नष्ट करून सत्-चित्-आनंदावस्था कशी प्राप्त करायची, हे शिकवते. – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

वेदमंत्रपठण ही व्यष्टी आणि समष्टी साधना असणे

वेदमंत्रपठण ही नामजपाप्रमाणे व्यष्टी साधना आहे. त्याचप्रमाणे ती समष्टी साधनाही आहे; कारण वेदमंत्रपठण मोठ्याने करत असल्याने त्याचा परिणाम ऐकणार्‍या व्यक्ती आणि वातावरण यांच्यावरही होतो. – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

राजकीय पक्ष आणि विविध संघटना यांच्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि हिंदु…

राजकीय पक्ष आणि विविध संघटना यांच्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्यामध्ये पद नसून पद त्यागणारे, सेवकभावात असणारे सेवा करतात. – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

सर्वसाधारण व्यक्तीशी बोलतांना मी आभारी आहे, असे म्हणतो. त्याऐवजी संतांशी…

सर्वसाधारण व्यक्तीशी बोलतांना मी आभारी आहे, असे म्हणतो. त्याऐवजी संतांशी बोलतांना मी कृतज्ञ आहे, असे म्हणावे. – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

राजकीय पक्षांतील व्यक्तींचे ध्येय असते सत्ताप्राप्ती, तर सनातनच्या साधकांचे ध्येय…

राजकीय पक्षांतील व्यक्तींचे ध्येय असते सत्ताप्राप्ती, तर सनातनच्या साधकांचे ध्येय असते ईश्‍वरप्राप्ती आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या कार्यकर्त्यांचे ध्येय असते हिंदु राष्ट्राची स्थापना ! – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

पूर्वी राजे, महाराजे होते. त्यांचे वागणे अहंयुक्त असायचे. आता अध्यात्मातील…

पूर्वी राजे, महाराजे होते. त्यांचे वागणे अहंयुक्त असायचे. आता अध्यात्मातील बरेच महाराज राजे-महाराजे यांच्याप्रमाणे वागतात ! – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

बहुतेक महाराज पंडित किंवा प्रवचनकार असतात ! त्यांचे अध्यात्म विषयक…

बहुतेक महाराज पंडित किंवा प्रवचनकार असतात ! त्यांचे अध्यात्म विषयक ज्ञान वरवरचे असते आणि त्यांची विशेष साधना नसल्याने त्यांचा आध्यात्मिक स्तर ५० टक्के एवढाच असतो. – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले