उत्तम साधक आणि उत्तम नेतृत्व यांमधील संबध

उत्तम नेतृत्व करण्यापूर्वी उत्तम साधक बनले पाहिजे.

– सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे

Leave a Comment