संघर्षाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण

आपण संघर्षाला ईश्वराकडे घेऊन जायला हवे.

– सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे

Leave a Comment