परिस्थिती आणि भगवंताची इच्छा

‘आपल्यासमोर निर्माण झालेली परिस्थिती ही भगवंताची इच्छा आहे’, असे समजावे.

– सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे

Leave a Comment