भगवंताचा भक्त होणे श्रेष्ठ !

‘राजकीय पक्षाचे किंवा एखाद्या मोठ्या संघटनेचे पद मिळण्यापेक्षा भगवंताचा भक्त होणे चांगले !’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

Leave a Comment