अहं वाढणे आणि न्यून होणे यांचे व्यस्त प्रमाण

‘अहं मणामणाने वाढतो आणि कणाकणाने न्यून होतो. मणभर प्रयत्न केल्यावर कणभर अहं न्यून होतो. कणभर कौतुक केल्यावर अहं मणभर वाढतो.’

Leave a Comment