कोणता जयघोष कधी करावा ?

१. लढ्याचा आरंभ होतांना आणि चालू असतांना : हर हर महादेव ।
२. लढा जिंकल्यावर : जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम् ।
या सूचनेत प्रसंगानुसार पालट करता येईल.- डॉ. आठवले (३१.१२.२०१३)

Leave a Comment