शरीरशुद्धीला महत्त्व द्या !*

‘शरीर ही पहिली वास्तू आहे. प्रथम तिच्या शुद्धीचा विचार करावा, नंतर बांधलेल्या वास्तूचा !’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले

Leave a Comment