मन, बुद्धी आणि देहबुद्धी !

मन आणि बुद्धी यांना घालवणे सोपे आहे; पण देहबुद्धी घालवणे कठीण आहे !

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

Leave a Comment