गुरुसेवा करत आहे हा भाव ठेवण्याचे महत्त्व !

मी गुरुसेवा करत आहे’, असा भाव असला, तर समष्टी साधना चांगली होऊन त्याबरोबर व्यष्टी साधनाही होते !

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

Leave a Comment