किती जन्म घेऊ देवा !

‘किती जन्म घेऊ अभ्यास करण्या, ज्ञान तुझे अनंत ।
ज्ञानाऐवजी तूच मला हवास, देवा अनंता ।।’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले (११.१.२०२२)

Leave a Comment