सकाम साधना आणि आनंदप्राप्तीसाठी साधना

‘एखाद्या इच्छेसाठी (सकाम उद्देशाने) कुणी साधना करत असल्यास साधनेमुळे त्याच्या मनातील ती इच्छा गेल्यावर ‘त्याची वासनापूर्तीसाठी साधना होत नाही’, तर आनंदप्राप्तीसाठी साधना होते.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

Leave a Comment