जीवन-मुक्त

‘याची देही, याची डोळा’ आपले मरण आणि जन्मही पाहून तेथे दुसरे काहीही न रहाता, स्वतःच शेष रहाणे, यालाच ‘जीवन-मुक्त’ म्हणतात.’

– प.प. भगवान श्रीधरस्वामी

(संदर्भ : ‘श्रीधर – संदेश’, नोव्हेंबर २०००)

Leave a Comment