गुरुनामाचा अभिमान आणि गुरुवाणीचा अहंकार

भावार्थ : अभिमान असावा तो सात्त्विक असावा, गुरुनामाचा असावा. ऐहिक गोष्टींचा, जग मला मानते, याचा नसावा. – सनातनचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्‍तराज महाराज

Leave a Comment