आपण दोन डोळ्यांनी एकच दृष्य पहातो, तसे शिव-विष्णु एकत्र होऊन…

आपण दोन डोळ्यांनी एकच दृष्य पहातो, तसे शिव-विष्णु एकत्र होऊन कार्य होते. – पंडित श्री. विशाल शर्मा (२९.५.२०१६)