स्थूल आणि सूक्ष्म देहांच्या शुद्धीसाठी करावयाची साधना !

देहाचा प्रकार आणि करावयाची साधना
१. स्थूल – उपवास, प्राणायाम, हठयोग

२. सूक्ष्म ( मन ) – नामजप, स्वभावदोष निर्मूलन

३. कारण (बुद्धी) – अध्यात्माचा अभ्यास

४. महाकारण (अहं) – कृतज्ञता, शरणागती आणि श्रद्धा वाढवणे, तसेच अहंनिर्मूलनाचे प्रयत्न करणे

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले

Leave a Comment