जगातील सर्वश्रेष्ठ पदवी !

‘जगात अनेक विषयांच्या अनेक पदव्या आहेत. ‘डॉक्टरेट’ सारख्या अनेक उच्च स्तरावरच्या पदव्या आहेत; मात्र त्यांपेक्षाही सर्वश्रेष्ठ पदवी आहे, ‘खर्‍या गुरूंचा ‘खरा शिष्य’ ! ’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले

1 thought on “जगातील सर्वश्रेष्ठ पदवी !”

  1. ॐ साईराम!सनातनचे सुकार्य भुषणावय आहे, प्रत्येकाने ते आधारपूर्वक आचरणात आणायला हवे.त्यामुळे सर्वांना ईश्वराची प्राप्ती होते.

    Reply

Leave a Comment