अॅटम् बॉम्ब, हायड्रोजन बॉम्ब असलेल्या मानवाला हरवणारे कोरोना विषाणू !

‘कोरोना विषाणूमुळे ‘मानवाचा अहं किती क्षुल्लक आहे’, हे कळते.’

Leave a Comment