श्रीरामाची कृपा कशी प्राप्त करावी ?

श्रीरामनवमीला अन्य दिवसांच्या तुलनेत १ सहस्रपटीने श्रीरामतत्त्व कार्यरत असते. त्याचा उपासकाला सर्वाधिक लाभ होण्यासाठी येथे श्रीरामाचा पूजाविधी, त्यासाठी आवश्यक साहित्य, पूजकाची सिद्धता, रामाला आवडणारी फुले आदी विवरणासह रामाची अध्यात्मशास्त्रीय माहिती; श्रीरामतत्त्व आकृष्ट करणारी रांगोळी, तसेच श्रीरामाचा पाळणा, श्रीरामाची आरती, श्रीरामरक्षास्तोत्र, श्रीरामाचा भावपूर्ण नामजप आदींचे ध्वनीमुद्रणही उपलब्ध आहे.

श्रीराम नवमी

 • रामनवमी पूजाविधी

  प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची किंवा प्रतिमेचे आपल्याला शक्य होईल त्याप्रमाणे पंचोपचार किंवा षोडशोपचार पूजन करावे.

 • रामनवमी

  श्रीविष्णूचा सातवा अवतार श्रीराम याच्या जन्माप्रीत्यर्थ श्रीराम नवमी साजरी करतात. रामनवमी म्हणजे संपूर्ण पृथ्वीवर, स्वतःत,...

 • रामनवमीला रामराज्य स्थापनेचा संकल्प करूया !

  रामराज्य (धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र) साकारणे, तुमच्याच हाती ! कलियुगातील रामराज्य असे असेल !

लेख

 ram_tarak_rangoli_125  श्रीरामतत्त्व आकृष्ट करणारी सात्त्विक रांगोळी

श्रीरामासंदर्भातील Audio एेका !


 • श्रीरामाची आरती

  श्रीरामाची आरती संत माधवदास स्वामी यांनी रचलेली असल्याने त्यात मुळातच चैतन्य ओतप्रोत भरलेले आहे.


 • रामरक्षा

  ‘श्रीरामरक्षास्तोत्र’ हा एक मंत्रच आहे. रामरक्षेच्या सुरुवातीला ‘अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य' सांगितलेले आहे.


 • श्रीरामाचा पाळणा

  रामजन्माच्या दिवशी रामजन्माचा पाळणा अवश्य म्हटला जातो. येथे आपण श्रीरामाचा पाळणा ऐकूया.

श्रीराम भक्त असलेले संत आणि संशोधन विषयक

संबंधित व्हिडीओ

संबंधित ग्रंथ

श्रीराम ( अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान )
श्रीराम ( अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान )

आरतीसंग्रह (अर्थासह) : भाग १
आरतीसंग्रह (अर्थासह) : भाग १