श्रीरामाची कृपा कशी प्राप्त करावी ?

श्रीरामनवमीला अन्य दिवसांच्या तुलनेत १ सहस्रपटीने श्रीरामतत्त्व कार्यरत असते. त्याचा उपासकाला सर्वाधिक लाभ होण्यासाठी येथे श्रीरामाचा पूजाविधी, त्यासाठी आवश्यक साहित्य, पूजकाची सिद्धता, रामाला आवडणारी फुले आदी विवरणासह रामाची अध्यात्मशास्त्रीय माहिती; श्रीरामतत्त्व आकृष्ट करणारी रांगोळी, तसेच श्रीरामाचा पाळणा, श्रीरामाची आरती, श्रीरामरक्षास्तोत्र, श्रीरामाचा भावपूर्ण नामजप आदींचे ध्वनीमुद्रणही उपलब्ध आहे.

श्रीराम नवमी

 • रामनवमी पूजाविधी

  प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची किंवा प्रतिमेचे आपल्याला शक्य होईल त्याप्रमाणे पंचोपचार किंवा षोडशोपचार पूजन करावे.

 • रामनवमी

  श्रीविष्णूचा सातवा अवतार श्रीराम याच्या जन्माप्रीत्यर्थ श्रीराम नवमी साजरी करतात. रामनवमी म्हणजे संपूर्ण पृथ्वीवर, स्वतःत,...

 • रामनवमीला रामराज्य स्थापनेचा संकल्प करूया !

  रामराज्य (धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र) साकारणे, तुमच्याच हाती ! कलियुगातील रामराज्य असे असेल !

लेख

श्रीरामासंदर्भातील Audio ऐका !


 • श्रीरामाची आरती

  श्रीरामाची आरती संत माधवदास स्वामी यांनी रचलेली असल्याने त्यात मुळातच चैतन्य ओतप्रोत भरलेले आहे.


 • रामरक्षा

  ‘श्रीरामरक्षास्तोत्र’ हा एक मंत्रच आहे. रामरक्षेच्या सुरुवातीला ‘अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य' सांगितलेले आहे.


 • श्रीरामाचा पाळणा

  रामजन्माच्या दिवशी रामजन्माचा पाळणा अवश्य म्हटला जातो. येथे आपण श्रीरामाचा पाळणा ऐकूया.

श्रीराम भक्त असलेले संत आणि संशोधन विषयक

संबंधित व्हिडीओ

संबंधित ग्रंथ

श्रीराम (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना )आरतीसंग्रहश्रीरामरक्षास्तोत्र आणि मारुतिस्तोत्र (अर्थासह)आरती कशी करावी ?