दृष्ट लागण्याची सूक्ष्म-स्तरावरील प्रक्रिया आणि दृष्ट लागली आहे, हे ओळखण्याची लक्षणे

या लेखात आपण ‘दृष्ट लागणे’ म्हणजे काय ?’, ‘दृष्ट लागण्याची सूक्ष्म-स्तरावरील प्रक्रिया’ आणि ‘दृष्ट लागण्याचे परिणाम किंवा दृष्ट लागली आहे, हे ओळखण्याची लक्षणे’, या सूत्रांविषयी माहिती पहाणार आहोत.

दृष्ट काढण्याच्या पद्धतीमागील शास्त्र आणि अनुभूती

या लेखात आपण दृष्ट काढतांना दृष्ट काढणार्‍याने आणि ज्याची दृष्ट काढायची या दोघांनी प्रार्थना करायचे महत्त्व; ज्याची दृष्ट काढायची, त्याने तळहात वरच्या दिशेने का ठेवावे; ओवाळण्याचे महत्त्व, दृष्ट काढणार्‍याने मागे वळून का पाहू नये, दृष्ट काढल्यानंतर दोघांनीही नामजप का करावा, त्यांनी हातपाय का धुवावेत, प्रत्येक घंट्याने (तासाने) दृष्ट काढण्याचे कारण आणि दृष्ट काढतांना संबंधित शब्द मराठीत म्हणतांना आलेली अनुभूती, याविषयी जाणून घेऊ..

दृष्ट काढल्याने होणारे लाभ

या लेखात आपण ‘दृष्ट काढणे’ म्हणजे काय ?, दृष्ट काढल्याने होणारे लाभ, दृष्ट काढणाऱ्या व्यक्तीवर दृष्ट निघण्याची फलनिष्पत्ती, दृष्ट काढण्याच्या प्रक्रियेत भावचे महत्त्व यांविषयी माहिती पाहू.

दृष्ट काढण्याचे महत्त्व

सध्याच्या स्पर्धात्मक आणि भोगवादी युगात ईर्षा, द्वेषभाव, लोकेषणा, यांसारख्या विकृतींनी बहुतांश व्यक्ती ग्रासलेल्या आहेत. या विकृतीजन्य रज-तमात्मक स्पंदनांचा त्रासदायक परिणाम सूक्ष्मातून नकळत दुसऱ्या व्यक्तींवर होतो. यालाच त्या व्यक्तींना ‘दृष्ट लागणे’ असे म्हणतात

नामजप करतांना करायच्या मुद्रा आणि न्यास, तसेच न्यास करण्यासाठीचे स्थान समजून घेणे

मुद्रा, न्यास आणि न्यास करण्यासाठीचे स्थान यांविषयीची प्रायोगिक माहिती १. पंचतत्त्वे आणि त्यांच्याशी संबंधित मुद्रा अन् न्यास १ अ. पंचतत्त्वांशी संबंधित हाताची बोटे तत्त्व हाताचे बोट तत्त्व हाताचे बोट १. पृथ्वी करंगळी ४. वायु तर्जनी २. आप अनामिका ५. आकाश अंगठा ३. तेज मधले बोट १ आ. हाताच्या मुद्रेचा सगुण आणि निर्गुण तत्त्वांशी संबंध मुद्रेचा … Read more

काही विकारांवर उपयुक्त असणारे विविध नामजप – ३

१. झोपेशी संबंधित विकार १ अ. . झोप न लागणे (निद्रानाश) १. श्री हनुमते नमः । (वायु), नामजप एेका २. श्री दुर्गादेव्यै नमः । (तेज), नामजप एेका ३. श्री दुर्गादेव्यै नमः। – श्री गुरुदेव दत्त । (देवता : श्री दुर्गादेवी, तत्त्व : तेज; देवता : दत्त, तत्त्व : पृथ्वी, आप), ४. भर्गो (तेज), ५. ई (देवता : श्रीराम, तत्त्व : आप), ६. … Read more

काही विकारांवर उपयुक्त असणारे विविध नामजप – २

अस्थी आणि स्नायू संस्थेचे विकार, स्नायूंचे विकार, पाठीचा कणा, मणक्यांचे सांधे आणि पाठीचे स्नायू यांचे विकार निर्मूलनासाठी नामजप जाणून घ्या !