आगामी भीषण आपत्काळात स्वतःचे रक्षण होण्यासाठी सर्वांनी प्रतिदिन करावयाचा मंत्रजप

आगामी काळात आपत्काळ, तिसरे महायुद्ध, भूकंप, त्सुनामी, बॉम्बचा दुष्परिणाम अथवा जलप्रलय होणार असल्याने हिमालयातील सिद्धांनी मला हा मंत्र दिला.

‘स्वतःच्या वास्तूमध्ये त्रासदायक कि चांगली स्पंदने जाणवतात’, याचा अभ्यास करून वास्तूमध्ये त्रासदायक स्पंदने असल्यास ती दूर करण्यासाठी आध्यात्मिक उपाय करा !

‘स्वतःच्या वास्तूमध्ये त्रासदायक स्पंदने असल्यास त्यांचा आपल्या साधनेवर परिणाम होतो. आपली साधना त्या त्रासदायक स्पंदनांशी लढण्यात व्यय (खर्च) होते.

स्त्रियांनो, मासिक धर्माशी संबंधित त्रास होत असल्यास पुढील आध्यात्मिक उपाय करा !

सध्याच्या काळात बर्‍याच स्त्रियांना मासिक धर्माशी संबंधित त्रास होत आहेत. यामध्ये रजस्राव अधिक प्रमाणात होणे, रजस्राव प्रतिमास न होता अनियमित होणे, २० व्या दिवशी रजस्राव चालू होऊन तो १५ दिवस रहाणे, असे त्रास होत आहेत. त्यामुळे मासिक धर्माच्या संदर्भात त्रास होत असल्यास स्त्रिया पुढील आध्यात्मिक उपाय करु शकतात. यासंदर्भात काही औषधे चालू असल्यास ती बंद न करता त्याच्या जोडीला हे आध्यात्मिक उपाय करु शकतो.

पू. (डॉ.) मुकुल गाडगीळ

 

१. नामजपाचे मंडल काढून त्यात लिहावयाची प्रार्थना

मासिक धर्म चालू होण्याच्या दिनांकाच्या ४ दिवस आधी कागदावर श्रीकृष्णाच्या नामजपाचे मंडल काढावे आणि त्यामध्ये पुढील प्रार्थना लिहावी, ‘हे श्रीकृष्णा, …….. (येथे स्वतःचे नाव लिहावे.) हिला मासिक धर्माच्या संदर्भात ……. (जे त्रास होत आहेत, ते येथे लिहावेत.) हे त्रास होत आहेत. हे त्रास दूर होऊ देत आणि मला दिलेली सेवा अन् साधना करता येऊ दे. तिच्यामध्ये कोणतेही अडथळे येऊ नयेत.’

रजस्राव थांबल्यावर नामजपाचे मंडल केलेला कागद अग्नीमध्ये विसर्जित करावा. पुढच्या मासामध्ये असे नामजपाचे मंडल पुन्हा बनवावे आणि त्यात प्रार्थना लिहावी. हे उपाय मासिक धर्म नियमित होईपर्यंत प्रतिमास करावेत.

 

२. या काळात करावयाची मुद्रा, न्यास आणि नामजप

२ अ. मुद्रा आणि न्यास : अंगठ्याचे टोक तर्जनीच्या मुळाशी लावून सिद्ध होणारी मुद्रा दोन्ही हातांनी करून एका हाताच्या तर्जनीच्या टोकाने स्वाधिष्ठानचक्र आणि दुसर्‍या हाताच्या तर्जनीच्या टोकाने आज्ञाचक्र या ठिकाणी न्यास करणे

२ आ. नामजप : वरील मुद्रा आणि न्यास करून त्यांसह ‘ॐ ॐ श्री वायुदेवाय नमः ॐ ॐ ।’ हा नामजप त्रास होत असतांना किंवा मासिक धर्माच्या दिनाच्या ४ दिवस आधीपासून ते मासिक धर्माचा ५ दिवसांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत प्रतिदिन २ घंटे करावा.

२ इ. हे उपाय करूनही रजस्राव थांबत नसेल किंवा त्याचे प्रमाण अधिक असेल, तर ‘ॐ ॐ श्री आकाशदेवाय नमः ॐ ॐ ।’ हा नामजप करावा, तसेच तर्जनीचे टोक अंगठ्याच्या मुळाशी टेकवून सिद्ध होणारी मुद्रा दोन्ही हातांनी करून एका हाताच्या अंगठ्याच्या टोकाने स्वाधिष्ठानचक्र आणि दुसर्‍या हाताच्या अंगठ्याच्या टोकाने आज्ञाचक्र या ठिकाणी न्यास करावा.

मासिक धर्माच्या वेळी असे त्रास नेहमी होत असल्यास प्रत्येक वेळी वरील उपाय करावेत.’

– (पू.) डॉ. मुकुल गाडगीळ, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२०.५.२०१९)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

सनातन संस्थेचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्तराज महाराज यांनी गायलेली भजने

सनातन संस्थेचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्तराज महाराज यांनी गायलेली चैतन्यमयी भजने आता आपण ऐकूया !

मिठाच्या पाण्याच्या उपायाचा तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकावर होणारा आध्यात्मिक स्तरावरील परिणाम

साधकाची प्रभावळ मिठाच्या पाण्याचे उपाय केल्यानंतर २.२० मीटर झाली, म्हणजे पुष्कळ वाढली. मिठाच्या पाण्याच्या उपायांचा साधकावर झालेला हा सकारात्मक परिणाम आहे.

दृष्ट लागण्याची सूक्ष्म-स्तरावरील प्रक्रिया आणि दृष्ट लागली आहे, हे ओळखण्याची लक्षणे

या लेखात आपण ‘दृष्ट लागणे’ म्हणजे काय ?’, ‘दृष्ट लागण्याची सूक्ष्म-स्तरावरील प्रक्रिया’ आणि ‘दृष्ट लागण्याचे परिणाम किंवा दृष्ट लागली आहे, हे ओळखण्याची लक्षणे’, या सूत्रांविषयी माहिती पहाणार आहोत.

दृष्ट काढण्याच्या पद्धतीमागील शास्त्र आणि अनुभूती

या लेखात आपण दृष्ट काढतांना दृष्ट काढणार्‍याने आणि ज्याची दृष्ट काढायची या दोघांनी प्रार्थना करायचे महत्त्व; ज्याची दृष्ट काढायची, त्याने तळहात वरच्या दिशेने का ठेवावे; ओवाळण्याचे महत्त्व, दृष्ट काढणार्‍याने मागे वळून का पाहू नये, दृष्ट काढल्यानंतर दोघांनीही नामजप का करावा, त्यांनी हातपाय का धुवावेत, प्रत्येक घंट्याने (तासाने) दृष्ट काढण्याचे कारण आणि दृष्ट काढतांना संबंधित शब्द मराठीत म्हणतांना आलेली अनुभूती, याविषयी जाणून घेऊ..