विठ्ठल

विठ्ठलाची आरती

एकादशी व्रत आणि पंढरपूरची वारी

संदर्भ ग्रंथ

श्री विठ्ठल (उपासनाशास्त्र आणि पंढरपूर माहात्म्य)पंढरीचा पहिला वारकरी (पांडुरंग)श्रीविष्णुपरमेश्वर आणि ईश्वर