सनातन संस्थेचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्तराज महाराज यांनी गायलेली भजने

देहा रंगी रे मना रंगी रे…

 

आनंद-कंद दाता नांदे या हृदयी माझ्या…

 

बाप माझा हो ज्ञानवंत…

 

चला जाऊ नाथ सदनाला, साई सदनाला…

 

प्रशांत चंद्र हा…