परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे साधनाविषयक प्रवचन

🔸 मनुष्य जीवनाचे ध्येय काय ?
🔸 साधनेत होणाऱ्या चुका कोणत्या ?
🔸 कलियुगातील सुलभ साधना कुठली ?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी ऐका …

सनातन चैतन्यवाणी ॲपवरही  (Sanatan Chaitanyavani App)  आता परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या साधना विषयक मार्गदर्शनाचा ऑडिओ उपलब्ध !

Leave a Comment