गुरुपौर्णिमा महोत्सवाला प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्यासाठी अवश्य वाचा

गुरुपौर्णिमा म्हणजे गुरूंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस !

बुधवार, आषाढ पौर्णिमा, कलियुग वर्ष ५१२४ (१३ जुलै २०२२)

गुरुपौर्णिमा महोत्सवाला प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्याचे लाभ

१. सत् विचारांचे सत्त्वगुणी लोक एकत्र आल्याने तेथील सात्त्विकता आणि चैतन्य वाढलेले असते. या वातावरणात गेल्याने त्याचा लाभ आपल्याला आध्यात्मिक लाभ मिळतो.

२. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी गुरुतत्त्व १ सहस्र पटींनी अधिक कार्यरत असते, त्यामुळे आपल्यालाही त्याचा लाभ एरवीच्या तुलनेत एक सहस्र पटींनी मिळतो.

३. गुरुपौर्णिमेच्या ठिकाणी त्यागी आणि समर्पित भावाने सेवा करणारे साधक असतात, त्यांची सेवा पाहून आपल्या मनावर बीजरुपाने सेवेचा संस्कार होऊन तो आध्यात्मिक उन्नतीसाठी पूरक असतो.

 

 

Maharashtra Gurupornima Address
मुंबई १. स. गो. बर्वे नगर खुले सभागृह, भटवाडी, घाटकोपर (प.)

संपर्क क्र : 9082408344

समय : सायं 6.30

२. श्री जीवराज भाणजी शाह स्मारक ट्रस्ट, अशोक नगर, नाहुर रोड, मुलुंड (प.)

संपर्क क्रं : 7666176012

समय : सायं 6.30

३. केमिस्ट भवन सभागृह, पहिला माळा, सेक्टर 8, सानपाडा, नवी मुंबई गोकुल हॉटेल जवळ

संपर्क क्र: 9967671027

समय : सायं 6.30

४. छत्रपती शिवाजी समाजमंदिर सभागृह, २ रा मजला, सेक्टर ४, सुशिलाबाई विद्यालयाच्या बाजूला, ऐरोली

संपर्क क्रं : 98675 41646, 90046 19924

समय : सायं 6.30

५. शारदा मंगल कार्यालय, ३ रा मजला, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय मार्ग, अग्निशमन दलाच्या शेजारी, दादर (पूर्व )

संपर्क क्रं : 8779881934

समय : सायं 6.30

६. विश्वकर्मा सभागृह, वीर सावरकर नगर, वसई पश्चिम जि. पालघर

संपर्क क्रं : 7507200610

समय : सायं 6.30

७. श्री राम मंदिर, श्री वैष्णवाश्रम ट्रस्ट, जनता कॉलनी रोड, पश्चिम एक्सप्रेस हायवे जवळ, जोगेश्वरी (पू.)

संपर्क क्र : 9702302815

समय : सायं 6.30

ठाणे १. स्व. गंगुबाई संभाजी शिंदे सभागृह, कोरम मॉलच्या जवळ, क्रीटी केअर हॉस्पिटल जवळ, ठाणे (पश्चिम)

संपर्क क्र : ८९८२१५७६९८२

समय : सायं 6.00

२. दोस्ती विहार क्लब हाऊस, दोस्ती विहार, वर्तक नगर, ठाणे (पश्चिम)

संपर्क क्र : ८९८२१५७६९८२

समय : सायं 6.00

३. शुभमंगल सभागृह, एव्हरेस्ट शॉपिंग सेंटर, २रा मजला, बाटा शोरूमच्या वर, रेल्वे स्थानकाजवळ, डोंबिवली (पूर्व)

संपर्क क्र : ८९८२१५७६९८२

समय : सायं 6.00

४. श्री स्वामी समर्थ मंगल कार्यालय, वडवली दत्त मंदिर जवळ, वडवली विभाग, अंबरनाथ ( पूर्व)

संपर्क क्र : ८९८२१५७६९८२

समय : सायं 6.00

रायगड १. नई सुधागड पाठशाला सभागृह, सुधागड विद्या संकुल sector-१इ, कळंबोली ता पनवेल, रायगड

संपर्क क्र : 9819242733

समय : सायं 6.00

२. श्री बँक्वेट्स सभागृह sector-१एस, प्लॉट-११३,११४, शबरी हॉटेलच्या मागे नवीन पनवेल, जिल्हा रायगड.

संपर्क क्र : 9819242733

समय : सायं 5.30

३. जिल्हा परिषद शाळेचे सभागृह हनुमान मंदिरासमोर पडघे गाव, ता. पनवेल, रायगड

संपर्क क्र : 9819242733

समय : सायं 5.30

४. साई दरबार मंगल कार्यालय, वाघेश्वर टेकडी, मु.पोस्ट- केळवणे, ता पनवेल, रायगड

संपर्क क्र : 9819242733

समय : सायं 5.30

५. रेसवुड सिटी प्लाझा, आइस फॅक्टरी जवळ, अंतोरा फाटा, ता. पेन, जिल्हा-रायगड

संपर्क क्र : 9819242733

समय : सायं 5.00

६. श्री गणेश ग्रामपंचायत सभागृह, नागोठणे, ता.-रोहा, जिल्हा रायगड

संपर्क क्र : 9819242733

समय : सायं 6.00

नाशिक १. अभिषेक प्लाझा मंगल कार्यालय, म्हसरूळ, दिंडोरी रोड, नाशिक

समय : शाम ५.३०

संपर्क क्र : 7387382104

२. सुदर्शन लॉन्स, वनवैभव कॉलनी, पाथर्डी रस्ता, नाशिक.

समय : शाम ५ बजे

संपर्क क्र : 7387382104

३. श्री कालिकामाता मंगल कार्यालय, कासार गल्ली, येवला, नाशिक.

समय : शाम ५ बजे

संपर्क क्र : 7387382104

जळगाव १. भैय्यासाहेब गंधे सभागृह, ला.ना.शाळा, स्टेडियम समोर, जळगाव

समय :5:30

संपर्क क्र : 9284027180

२. परिश्रम मंगल कार्यालय, जुना शिरपूर रोड, चोपडा

समय :5:00

संपर्क क्र : 9284027180

३.वाघेश्वर माता मंगलकार्यालय जडिया वाडी, प्रतापपुरा, बुऱ्हाणपूर, मध्यप्रदेश

समय :5:00

संपर्क क्र : 9284027180

४. गणेशालय मंगल कार्यालय, वरखेडी रोड, डोंगरेमहाराज नगर, पवन नगर, धुळे

समय :5:30

संपर्क क्र : 9284027180

संभाजीनगर १. वासंती मंगल कार्यालय, म्हस्के पेट्रोल पंपाच्या शेजारी, बीड बायपास, संभाजीनगर.

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9834840634

२. श्री वरद गणेश मंदिर, समर्थनगर, संभाजीनगर

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9834840634

३. श्री स्वामी समर्थ मंदिर सभागृह, अंबड, जिल्हा जालना

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9834840634

४. बागडे पाटील लॉन्स, चितेपिंपळगाव, संभाजीनगर

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9834840634

नगर १. सोना पन्ना कार्यालय मुंबई बाजार, तालुका- शिरूर, जिल्हा पुणे

समय – शाम ६

संपर्क क्र : 7276604857

२. मोरया मंगल कार्यालय, पाईपलाईन रोड सावेडी, नगर

समय – शाम ६

संपर्क क्र : 7276604857

३. ऋग्वेद भवन , चितळे रोड, नगर

समय – शाम ६

संपर्क क्र : 7276604857

पुणे १. सिध्दार्थ हॉल, नॅशनल पार्क, फुल परि स्वीट मॉल शेजारील गल्लीमध्ये, माणिक बाग, सिंहगड रस्ता, पुणे

संपर्क क्र : 7038713883

समय : शाम 5.30

 

२. विणकर सभागृह, चव्हाणनगर कमानीच्या आत, धनकवडी, पुणे

संपर्क क्र : 7038713883

समय : शाम 5.30

 

३. श्रीगणेश सभागृह, १६/३, कर्वे रोडच्या आतील आदित्य हॉटेल गल्ली, मेजर कृ. ग. पवार रस्ता, रांका ज्वेलर्सच्या मागे, एरंडवणे, पुणे

संपर्क क्र : 7038713883

समय : शाम 5.30

 

४. थोपटे लॉन्स, सर्व्हे क्र. ३९, थोपटे वस्ती, रामनगर, रहाटणी, पिंपरी-चिंचवड, पुणे

संपर्क क्र : 7038713883

समय : शाम 5.30

 

५. अपूर्वा गार्डन मंगल कार्यालय, तपोधाम कॉलनी, वराळे रोड, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, पुणे

संपर्क क्र : 7038713883

समय : शाम 5.30

 

६. राजा शिवछत्रपती सभागृह, ब्राह्मण बुधवार पेठ, जुन्नर, पुणे

संपर्क क्र : 7038713883

समय : शाम 5.30

 

७. कै. तुकाराम संतोष कबुले सांस्कृतिक भवन कार्यालय, केदारेश्वर मंदिराजवळ, शिरवळ, ता. खंडाळा, सातारा

संपर्क क्र : 7038713883

समय : शाम 5.30

सातारा १. श्री शाहु कलामंदिर, शुक्रवार पेठ, सातारा

संपर्क क्र : 9850907483

समय : शाम 5.30

२. अक्षता मंगल कार्यालय, पुणे – बेंगलोर रोड, मलकापूर, कराड

संपर्क क्र : 9850907483

समय : शाम 5.30

३. श्री कृष्णाबाई संस्थान घाट, भिमकुंड आळी, वाई

संपर्क क्र : 9850907483

समय : शाम 5.30

सांगली १. खरे मंगल कार्यालय, विश्रामबाग, सांगली

संपर्क क्र : 8010208893

समय : सायं. 5.30

 

२. श्रीदत्त मंगल कार्यालय, ब्राह्मणपुरी, मिरज

संपर्क क्र : 8010208893

समय : सायं. 5.30

 

३. वीरशैव लिंगायत मंगल कार्यालय, सोमवारपेठ, तासगाव, जिल्हा सांगली

संपर्क क्र : 8010208893

समय : सायं. 5.30

काेल्हापूर १. इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक भवन, लकी बाजारच्या माडीवर, राजारामपुरी, कोल्हापूर

संपर्क क्र : 9422582802

समय :सायं. 5.30

 

२. विनायक प्लाझा, देसाई मंगल कार्यालय,चर्च रोड, गडहिंग्लज, कोल्हापूर

संपर्क क्र : 9422582802

समय :सायं. 5.30

 

३. जिव्हाजी सांस्कृतिक भवन, ए.एस.सी. कॉलेज जवळ, मेन रोड, इचलकरंजी

संपर्क क्र : 9422582802

समय :सायं. 5.30

 

४. श्री रवळनाथ मंदिर, बाजारपेठ, आजार, कोल्हापूर

संपर्क क्र : 9422582802

समय :सायं. 5.30

 

५.  श्री नरसिंह मंदिर, मलकापूर, ता-शाहूवाडी, कोल्हापूर

संपर्क क्र : 9422582802

समय :सायं. 5.00

 

६. मराठा मंडळ सांस्कृतिक भवन, बी.एस. एन. एल. ऑफिस समोर, साखरवाडी, निपाणी, जि-बेळगावी

संपर्क क्र : 9422582802

समय :सायं. 5.30

साेलापूर १. जयश्री गार्डन, अमरदीप हॉटेल जवळ, भिगवण रोड, बारामती

समय : साय : ५.३० वा

संपर्क क्र : ९९७५५९२८५९

२. आबासाहेब किल्लेदार मंगल कार्यालय, आसरा चौक, होटगी रोड, सोलापूर

समय : साय : ५.३० वा

संपर्क क्र : ९९७५५९२८५९

३. श्री बालाजी मंदिर सत्संग भवन, पापविनाश रोड, लातूर

समय : साय : ५.३० वा

संपर्क क्र : ९९७५५९२८५९

४. परिमल मंगल कार्यालय, आकाशवाणी केंद्राजवळ, समता नगर, धाराशिव

समय : साय : ५.३० वा

संपर्क क्र : ९९७५५९२८५९

५. समृद्धी मंगल कार्यालय, सोलापूर रोड, बार्शी

समय : साय : ५.३० वा

संपर्क क्र : ९९७५५९२८५९

६. स्वयंवर मंगल कार्यालय, पंचवटी, माळीनगर रोड, अकलूज

समय : साय : ५.३० वा

संपर्क क्र : ९९७५५९२८५९

नांदेड अंबिका मंगल कार्यालय, काबरा नगर, रिंग रोड, नांदेड

समय : ५:३०

संपर्क क्र : 8830545946

अकोला १. जानोरकर मंगल कार्यालय, रिंग रोड, केशव नगर, अकोला

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9405094245

२. महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा, रायगड कॉलनी, खामगाव

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9545162626

अमरावती १. जाधव पॅलेस, सातुर्णा स्टॉप, बडनेरा रोड, अमरावती

समय : 5.30

संपर्क क्र : 7620831487

 

२. संत गाडगेबाबा मंदिराचे सभागृह, रंगोली लॉनच्या मागे, कठोरा रोड, अमरावती,

समय : 5.30

संपर्क क्र : 7620831487

 

३. श्री. हनुमान मंदिर सभागृह, महाराष्ट्र कॉलनी, मोर्शी,

समय : 5.30

संपर्क क्र : 7620831487

 

४. समाज भवन, राजपुत पुरा, दर्यापूर

समय : 5.30

संपर्क क्र : 7620831487

वर्धा १. यमुना लॉन, पाटील नगर, वर्धा.

संपर्क क्र : 7774094448

समय: शाम 5.30

२. संताजी सभागृह, कृष्णनगर, वर्धा.

संपर्क क्र : 7774094448

समय: शाम 5.30

३. संत कवरराम भवन, सिंधी कॉलनी, हिंगणघाट.

संपर्क क्र : 7774094448

समय: शाम 6

चंद्रपुर १. ‘योग भवन’ तालुका क्रिडा संकुल, मुल.

संपर्क क्र : 9545175101

समय : शाम 5

२. स्वामी विवेकानंद सभागृह विवेकानंद नगर , राजुरा.

संपर्क क्र : 9545175101

समय : शाम 5

३. महेश भवन, धांडे हॉस्पिटल रोड, तुकूम, चंद्रपुर.

संपर्क क्र : 9545175101

समय : शाम 5

४. पत्रकार भवन, धानोरा रोड, गडचिरोली.

संपर्क क्र : 96579 91087

समय : शाम 5:30

नागपूर १. स्व. तेजसिंहराव भोसले सभागृह, तुलसी बाग रोड, महल, नागपूर

समय : 5.30

संपर्क : ८२०८९००६९९

 

२. मुंडले सभागृह, अंध विद्यालय, दक्षिण अंबाझरी रोड, नागपूर

समय : 5.30

संपर्क : ९५०३३५३९१५

यवतमाळ १.बालाजी मंगल कार्यालय, पिंपळगाव रोड, यवतमाळ

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9970752507

२.शालनी सभागृह, गुरुमंदिर जवळ,कारंजा, यवतमाळ

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9970752507

३. बाजोरिया हॉल, वरोरा रोड, वणी

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9970752507

४.साई सत्यज्योत मंगल कार्यालय, आर्णी रोड, यवतमाळ

समय : 5.30

संपर्क क्र : 9970752507

सिंधूदुर्ग १. सांस्कृतिक भवन जामसंडे, जामसंडे हायस्कूल समोर, देवगड

संपर्क : ७५८८५६९४३३

समय : दु. ३.३०

२. मातोश्री मंगल कार्यालय, नवरे हॉस्पिटल समोर, कणकवली

संपर्क : ७५८८५६९४३३

समय : दु. ३.००

३. सौ. अन्नपूर्णा मंगल कार्यालय, रेल्वे पुलाच्या बाजूला, कसाल

संपर्क : ७५८८५६९४३३

समय : दु. ३.३०

४. सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय, रेल्वेस्टेशन रोड, कुडाळ

संपर्क : ७५८८५६९४३३

समय : दु. ३.३०

५. मामा वरेरकर नाट्यगृह, मालवण

संपर्क : ७५८८५६९४३३

समय : दु. ३.३०

६. साई दरबार हॉल, वेंगुर्ला

संपर्क : ७५८८५६९४३३

समय : दु. ३.३०

७. वैश्य भवन, गवळीतिठा, सावंतवाडी

संपर्क : ७५८८५६९४३३

समय : दु. ३.३०

८. जय संतोषीमाता मंगल कार्यालय, बांदा दोडामार्ग मार्ग, बांदा

संपर्क : ७५८८५६९४३३

समय : दु. ३.३०

ऱत्नागिरी १.श्री मंगल कार्यालय, दापोली एसटी स्टँड मागे, दापोली

संपर्क : ९९२२४९६४१९

समय : दु. ४ वा.

२. स्वामी मंगल कार्यालय, बहादूरशेख नाका, चिपळूण

संपर्क : ९९२२४९६४१९

समय : दु. ४ वा.

३. अंबर सभागृह, टी. आर.पी., ता. जि. रत्नागिरी

संपर्क : ९९२२४९६४१९

समय : दु. ४ वा.

४. त्रिमूर्ती मंगल कार्यालय, एस. टी. डेपोसमोर, मुंबई – गोवा महामार्ग, ता. लांजा

संपर्क : ९९२२४९६४१९

समय : दु. ३:३० वा.

५. श्री मंगल कार्यालय, गुजराळी, ता. राजापूर

संपर्क : ९९२२४९६४१९

समय : दु. ३:३० वा.

गोवा १. श्री शिरोडकर सभागृह, डिचोली गोवा.

समय :शाम ५.००

संपर्क : 9370958132

 

२. श्री नवदुर्गा सातेरी सभागृह, ठाणे सत्तरी गोवा.

समय :शाम ५.००

संपर्क : 9370958132

 

३. श्री दत्तगुरू सभागृह, नगर्शे, काणकोण गोवा

समय :शाम ४:००

संपर्क : 9370958132

 

४. श्री महालक्ष्मी देवस्थान, पणजी गोवा.

समय :शाम 5

संपर्क : 9370958132

 

५. वीरशैव लिंगायत मठ, मडगाव गोवा.

समय :शाम ५.३०

संपर्क : 9370958132

 

६. श्री सिद्धपुरुष नारायणदेव देवस्थान, काणका बांद, म्हापसा, बार्देझ, गोवा.

समय :शाम ५.००

संपर्क : 9370958132

 

७. श्री ब्रह्मस्थळ संस्थान श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सभागृह, पांडुरंग वाडी, बायणा संभाजीनगर गोवा.

समय :शाम ४.३०

संपर्क : 9370958132

 

८. भास्कर हॉल, पेट्रोल पंपाजवळ, ढवळी फोंडा गोवा.

समय : शाम ४:३०

संपर्क : 9370958132

उत्तर भारत
वापी १. श्री एम के मेहता हायस्कूल सभागृह, उमरगाव स्टेशन, उमरगाव

संपर्क क्र : 97266 44385

समय : शाम 5.30

 

२. साळी समाज वाडी, प्लॉट नंबर १४२ – १४६, कृष्णानगर – १, शांतीनगर च्या मागे, निलगिरी, उधना, सुरत

संपर्क क्र : 97266 44385

समय: शाम 5.30

वडोदरा श्री महालक्ष्मी मंदिर हॉल, पहिला मजला, गजरावाडी, वडोदरा

संपर्क क्र : 97266 44385

समय: शाम 6

अहमदाबाद ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, ओमकार सेवाकेंद्र कंपाऊंड च्या मागे, एम बी पटेल फार्म, इंद्रपुरी टाऊनशिप, जशोदानगर, अहमदाबाद

संपर्क क्र : 97266 44385

समय: शाम 5.30

मध्यप्रदेश १. श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति सभागृह, 11 रविंद्र नाथ टैगोर मार्ग, इंदौर, मध्य प्रदेश

समय : सायं 5.30

संपर्क क्र : 9009719023

२. श्रीराम जानकी मंदिर, भैंसा चौकी, खाजगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर

समय : सायं 5.30

संपर्क क्र : 93409 73210

३. लोकमान्य तिळक स्मृति भवन, ( महाराष्ट्र समाज की धर्मशाला ), क्षीरसागर, उज्जैन

समय : सायं 5.30

संपर्क क्र : 9685995428

दिल्ली १. गीता भवन मंदिर , मालवीय नगर , नई दिल्ली

समय : सायं 5

संपर्क क्र : 9990223837

२. P -19 , ईशान म्यूजिक सेंटर , सेक्टर 12 , नोएडा , उत्तर प्रदेश

समय : सायं 5

संपर्क क्र : 9990227769

फरीदाबाद श्री ऱघुनाथ मंदिर , सेक्टर 28 फरीदाबाद , हरयाणा

समय : सायं 5.15

संपर्क क्र : 9990227769

वाराणसी १. होटल रिजेंसी इस्टेट, ज्ञानपुर रोड, भदोही

समय 4:00

संपर्क क्र : 9336287971

२. मोहनलाल बरनवाल सेवा सदन, पक्का घाट, सैदपुर

समय – 5

संपर्क क्र : 9336287971

३. वैश्य मंडपम् , भरत मिलाप मैदान, नाटी इमली, वाराणसी

समय शाम 4:30

संपर्क क्र : 9336287971

४. श्री महाशक्ति निवास मंदिर, कृष्णा नगर मेट्रो स्थानक के पास, लखनऊ

समय : 5:30

संपर्क क्र : 9336287971

बिहार १. खाटू श्याम मंदिर, गोलारोड, समस्तीपुर

समय शाम 4:00

संपर्क क्र : 9336287971

२. भारत सेवाश्रम संघ, जवाहर लाल रोड, मुजफ्फरपुर

समय शाम 4:00

संपर्क क्र : 9336287971

३. श्री चित्रगुप्त समाज बिहार, अनिसाबाद, पुलिस कालोनी के सामने, पटना

समय शाम 4:00

संपर्क क्र : 9336287971

धनबाद १. शंभू धर्मशाला, पुराना बाजार, धनबाद

समय : सायं 5

संपर्क : 9336287971

२. खेमका निवास, रानी बाजार, कतरासगढ, धनबाद

समय : शाम 4:30

संपर्क : 9336287971

३. हिरजी करमशी सेवा संस्थान (गुजराती स्कूल) लालजी हिरजी रोड, रांची

समय : शाम 5

संपर्क : 9336287971

पश्चिम बंगाल १. साउथ ईस्टर्न रेल्वे रिक्रिएशन हाॅल, टिकियापाड़ा, हावड़ा, पश्चिम बंगाल – 711101

संपर्क :9336287971

समय : शाम 4

दक्षिण भाऱत
बेळगाव भाषा : मराठी

१. सिटी हॉल, सेकंड क्रॉस, भाग्यनगर, बेळगाव.

संपर्क : 9379771771

समय : शाम 5.30

२. श्री राम मंदिर, अंकलगी रस्ता, नंदिहल्ली, बेळगाव.

संपर्क : 9379771771

समय : शाम 4.30

३. श्री रामलिंग मंदिर समुदाय भवन, रामनगर, बेळगाव.

संपर्क : 9379771771

समय : शाम 4.00

४. श्री केदार मंगल कार्यालय, फिश मार्केट समोर, खानापूर, बेळगाव.

संपर्क : 9379771771

समय : शाम 4.00

भाषा : कन्नड

१. श्री सत्य प्रमोद कल्याण मंटप, सुभाष नगर, एस. बी. आय. कॉलोनी, बेळगाव.

संपर्क : 9379771771

समय : शाम 5.30

२. श्री महादेव मंगल कार्यालय, सिद्धेश्वर गल्ली, रायबाग, बेळगाव.

संपर्क : 9379771771

समय : शाम 5.30

दक्षिण कन्नड १. श्री सीताराम कला मंदिर, हले पेटे उजीरे

समय : शाम 4:00

संपर्क : 9342599299

२. चेन्नाकेशव देवस्थान सभांगन, सुल्या

समय : शाम 4:00

संपर्क : 9342599299

३. एस. डी. एम. ला कालेज कोडियाल बैल, मंगलुरु

समय : शाम 4:30

संपर्क : 9342599299

४. श्री महालिंगेश्वर सभाभवन, पुत्तुर

समय : शाम 4:00

संपर्क : 9342599299

उडुपी १. शेषशयन सभागृह, हॉटेल किदियूर , उडुपी

समय : श्याम 5:00

संपर्क : 9342599299

२. श्री. आदिशक्ती वीरभद्र मंदिर सभागृह, गांधी मैदान , कारकळ

समय : शाम 4:00

संपर्क : 9342599299

उत्तर कन्नड १. महादती सभाभवन, नल्लीकेरी, कुमटा

समय : श्याम 5

संपर्क : 9379771771

२. श्री मारुती मंगल कार्यालय, मारुती देवस्थान, कारवार

समय : श्याम 5

संपर्क : 9379771771

३. श्री गोपाल कृष्ण देवस्थान, भटकळ

समय : श्याम 5

संपर्क : 9379771771

बेंगलोर १. श्री पद्मावती कल्याण मंडप , इंडस्ट्रियल टाउन, राजाजीनगर, बेंगलोर

समय : शाम 5:30

संपर्क : 9342599299

२. श्री भवानी कल्याण मंडप, गांधी बझार, बसवन गुडी, गांधी बाजार, बेंगलोर

समय : शाम 5:30

संपर्क : 9342599299

३. आर . व्ही. कल्याण मंडप, मारुती नगर, एलाहंका, बेंगलोर

समय : शाम 5:30

संपर्क : 9342599299

शिमोग्गा १. जैन मंदिर, मंडीपेठ, शिकारीपुर, शिमोग्गा

समय : श्याम 5

संपर्क : 9379771771

२. गौड़ सारस्वत सभागृह, ओ. टी. रोड, शिमोग्गा

समय : श्याम 5

संपर्क : 9379771771

३. श्री महंतेश्वर वीरशैव कल्याण मंदिर, न्यामती, दावनगेरे

समय : श्याम 5

संपर्क : 9379771771

हुबळी, धारवाड १. आर. एन. शेट्टी कल्याण मंडप, इंदिरा गिलास हाऊस, कारवार रोड, सदाशिव नगर, हुबळी

समय : सायंकाल 5:00

संपर्क : 9379771771

२. श्री जगद्गुरु पंचाचार्य मांगल्य मंदिर, जिल्हा क्रीडांगण समोर, मसारी, गदग

समय : दोपहर ३:००

संपर्क : 9379771771

३. विद्यारण्य सभा भवन, राष्ट्रोस्तान स्कूल, कुडलागि रोड, हगरीबोम्मनहळ्ळी

समय : शाम ५-३०

संपर्क : 9379771771

४. श्री रंभापुरी जगद्गुरु वीर गंगाधर समुदाय भवन, हुबली रोड, लक्ष्मेश्वर, गदग

समय: सायंकाल ५-३०

संपर्क : 9379771771

बागलकाेट १.गीता मंदिर, बेस्तरवार पेठ, रायचूर

समय: सायंकाल 5

संपर्क : 9379771771

२. श्री गणेश देवस्थान, आनंदनगर, बदामी

समय: सायंकाल 5

संपर्क : 9379771771

३. संगन बसयया मंगल कार्यालय, लिंगदगुड़ी रोड, विजयपुर

समय: सायंकाल 5

संपर्क : 9379771771

म्हैसूर १. गायत्री कल्याण मंडप, मार्किट रस्ता, कुशालनगर.

समय : दोपहर 3

संपर्क : 9342599299

२. करूमरिअम्मा देवस्थान, स्युएज फार्म रोड, विद्यारण्यपुरम, म्हैसूर

समय : शाम 4.30

संपर्क : 9342599299

तुमकूर १. श्री गंगाधरेश्वरा पॅलेस , तुमकूर रोड , कुणीगल

समय : शाम 5:00

संपर्क : 9342599299

२. श्री सीतारामांजनेय देवस्थानाचे आवार, सप्तपदी सौदामिनी सभागृह, पार्क रोड, हासन

समय : शाम 5:00

संपर्क : 9342599299

आंध्रप्रदेश १. जनार्धन गार्डन्स, वरनि रोड, निझमबाद

13.7.2022

समय : 5.30pm

संपर्क : 9640420445

२. श्री विसामोध गौभुज समाज, बैंक रोड, कोटी (गुजराती गल्ली), भाग्यानगर।

16.7.2022

समय : 5.30pm

संपर्क : 9492792290

चेन्नई १. मिनी हाल, डी. जी. वैष्णव कॉलेज, पुन्द्हामल्ली है रोड, ८३३, अरुंबाक्कम , सेन्नाई ६००१०६

17.07.2022

समय : 5.30pm

संपर्क : 9841088746

२. फेडक्रोट मिटींग हाल, १-अ, अरुणाचलम स्ट्रीट, नॉर्थ गेट, एस.एस. कालनि, मदुराई – ६२५०१६

10.07.2022

समय : 5.00pm

संपर्क : 9841088746

Leave a Comment