गुरुपौर्णिमेनिमित्त संतांचे शुभाशीर्वाद

आपत्काळात गुरूंचे प्रीतीमय कृपाछत्र अनुभवण्यासाठी शिष्य बना !

 

श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ

‘साधकाच्या जीवनात गुरूंचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. साधकावस्थेचा पुढील आध्यात्मिक टप्पा म्हणजे शिष्यावस्था प्राप्त करणे. आज्ञापालन आणि तन-मन-धनाचा त्याग केलेल्या शिष्याचा योगक्षेम गुरुच वहात असतात. अशा शिष्याला कुठल्याही संकटाची झळ बसत नाही; कारण त्याच्यावर गुरूंचे प्रीतीमय कृपाछत्र असते. सध्याच्या आपत्काळात गुरूंचे प्रीतीमय कृपाछत्र अनुभवण्याची सुवर्णसंधी साधकांना आहे. येणार्‍या काळात संकटांचे मोठमोठे डोंगर आपल्याला पार करायचे आहेत. हे लक्षात घेऊन या आपत्काळात तरून जाण्यासाठी श्रीमन्नारायणस्वरूप परात्पर गुरूंना अनन्य भावाने शरण जाऊया आणि त्यांचे खरे शिष्य बनण्यासाठी साधनेच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूया.’

– श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.

 

धर्मसंस्थापनेच्या दैवी कार्यात सहभागी होऊन जीवनाचे सार्थक करा !

 

श्रीचित्‌शक्‍ति (सौ.) अंजली गाडगीळ

पृथ्वीवर अधर्म माजल्यावर ईश्‍वर अवतार घेतो आणि भक्तांचे रक्षण करतो. ‘न मे भक्तः प्रणश्यति ।’ (माझ्या भक्ताचा नाश होत नाही) असे भगवान श्रीकृष्णाने भक्तांना वचन दिले आहे. श्रीराम-श्रीकृष्ण आदी अवतारांनी अनेक लीला करून भक्तांचे रक्षण केले. प्रभु श्रीरामचंद्रांनी समस्त जिवांचे कल्याण करणारे रामराज्य स्थापले. भगवान श्रीकृष्णाने दुष्ट कौरवांचा पराभव करून धर्मराज्य स्थापले. कलियुगातही धर्मसंस्थापनेचे महान कार्य श्रीमन्ननारायणस्वरूप परात्पर गुरु डॉक्टरांनी आरंभले आहे. जसे रामरायाच्या कार्यात सहभागी होऊन वानरसेनेने स्वतःचा उद्धार करून घेतला, त्याप्रमाणे परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या धर्मस्थापक दैवी कार्यात सहभागी होऊन जीवनाचे सार्थक करून घ्या !’

– श्रीचित्‌शक्‍ति (सौ.) अंजली गाडगीळ, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.

Leave a Comment