गुरुपौर्णिमेनिमित्त संतांचे शुभाशीर्वाद

 आपत्काळ हा साधनेसाठी इष्टकाळ असल्याने साधनेला आरंभ करा !

‘सध्याचा आपत्काळ कठीण असला, तरी साधनेसाठी हा इष्टकाळ आहे. आज समाज धार्मिक कार्यक्रम पहाणे, योग इत्यादी करून ईश्‍वरनिष्ठ होत आहे; हा या आपत्काळाचा सुपरिणामच होय ! म्हणूनच या गुरुपौर्णिमेपासून गुरुरूपी संतांना शरण जाऊन योग्य साधनेला आरंभ करा !’

– श्रीसत्‌शक्‍ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.

 

साधना करून मनुष्यजन्माचे कल्याण करा !

‘ईश्‍वराने आपल्यासाठी काही केले पाहिजे वा संकटकाळात रक्षण केले पाहिजे’, असे वाटत असेल, तर प्रथम साधनेला आरंभ करा ! साधना केल्यामुळे ईश्‍वराची कृपा तर होतेच; पण मनुष्यजन्माचे कल्याणही होते; म्हणून या गुरुपौर्णिमेपासून प्रतिदिन साधना करण्याचा निश्‍चय करा !’

– श्रीचित्‌शक्‍ति (सौ.) अंजली गाडगीळ, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.

Leave a Comment