हिंदु धर्माचे धर्मचिन्ह ‘ॐ’ची उत्पत्ती आणि त्याचे परिणाम

‘ॐ’ हे मूळ ब्रह्मांडाच्या उत्पत्तीचे बीज आहे. ब्रह्मांडनिर्मितीच्या काळात उत्पत्तीस्वरूप कार्य करण्यासाठी उत्पत्तीबीज हे निर्गुणातून सगुणाच्या (पंचतत्त्वांच्या) प्रत्येक टप्प्यावर त्या-त्या सगुणत्वाशी निगडित स्तरावर कार्यरत झाले.

चित्तशुद्धी

गुरुकृपायोगानुसार साधना करणारा साधक अष्टांग साधना करणारा असल्यामुळे त्याचे मन, बुद्धी आणि देह (शरीर) यांचा त्याग होणे लवकर शक्य होते. चित्तशुद्धीसाठी साधकाच्या देह (शरीर) बुद्धीचा त्याग ८० टक्के, मनाचा त्याग ७० टक्के आणि बुद्धीचा त्याग ६० टक्के होणे आवश्यक असते.

आध्यात्मिक पातळी घोषित झाल्यावर स्तरानुसार जिवावर होणारे परिणाम आणि त्यामागील शास्त्र

लेख क्रमांक : १ अनुक्रमणिकासनातनच्या ज्ञानप्राप्तकर्त्या साधकांना मिळत असलेले समजण्यास कठीण असणारे अपूर्व ज्ञान !१. आध्यात्मिक पातळी घोषित करण्याचे महत्त्व१ अ. आध्यात्मिक पातळी घोषित न केल्यास जिवामध्ये अप्रकट स्वरूपात शक्ती कार्यरत रहाणे१ आ. आध्यात्मिक पातळी घोषित केल्याने आकाशतत्त्वामुळे शक्तीची जागृती होणे१ इ. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी निर्माण केलेल्या आध्यात्मिक पातळी घोषित करण्याच्या कार्यपद्धतीचे लाभ२. … Read more

दैवी बालकांची आणि २५ वर्षे वयापर्यंतच्या युवा साधकांची शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये

बुद्धीप्रामाण्यवाद ते विश्‍वबुद्धीकडून ज्ञान मिळणे यातील टप्पे

जिज्ञासूवृत्ती ही बुद्धीच्या सात्त्विकतेची प्रक्रिया घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मनुष्य जिज्ञासूच्या टप्प्याला असतांना धर्म किंवा अध्यात्म यांचे ज्ञान प्रथम बुद्धीने जाणून घेऊन त्यानुसार कृती करत गेला की, त्याची बुद्धी सात्त्विक होऊन तो प्रथम साधक, नंतर शिष्य आणि शेवटी संत किंवा गुरु या स्तरापर्यंत पोचू शकतो.

सनातन-निर्मित श्री गणेशाच्या सात्त्विक चित्राचा सूक्ष्मातील प्रयोग

सनातनच्या साधक-कलाकर्ती सौ. जान्हवी शिंदे यांनी, इतर कलाकार-साधकांच्या साहाय्याने आणि परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवतांची सात्त्विक चित्रे निर्माण केली आहेत. त्यामध्ये एखाद्या देवतेची सूक्ष्मातील स्पंदने जाणून त्याप्रमाणे त्या देवतेचे चित्र साकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सनातन संस्था निर्मित श्रीकृष्णाच्या सात्त्विक चित्राचा सूक्ष्मातील प्रयोग

‘सनातन संस्थेच्या साधक-कलाकर्ती सौ. जान्हवी शिंदे यांनी, इतर कलाकार-साधकांच्या साहाय्याने आणि परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवतांची सात्त्विक चित्रे निर्माण केली आहेत.

प.पू. भक्तराज महाराज आणि प.पू. डॉ. आठवले यांची चित्रे काढतांना भावस्थिती अनुभवणे

चित्र काढतांना मी भावस्थिती अनुभवत होतो आणि मला ही स्थिती पुनःपुन्हा अनुभवण्याची संधी मिळावी; म्हणून मी अजून दोन चित्रे काढली. मला एक चित्र काढायला अनुमाने ५ – ६ दिवस लागले.

भाव आणि उच्च आध्यात्मिक पातळी असलेल्या चित्रकार-साधकाने ब्रशने रंगवलेल्या पाटीतून सकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित होणे

जीवनातील प्रत्येक छोट्या गोष्टीत हे सूत्र कसे अवलंबायचे, हे परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी त्यांच्या दारावर लावायच्या एका साध्या पाटीच्या माध्यमातून शिकवले.