श्रीकृष्णाचा नामजप

भक्तीभाव लवकर निर्माण होण्यासाठी अन् देवतेच्या तत्त्वाचा अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी देवतेच्या नामाचा उच्चार योग्य असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने श्रीकृष्णाचा नामजप कसा करावा, हे