।। श्री महालक्ष्म्यष्टकम् ।।

स्तोत्रपठण हा उपासनेचाच एक भाग. येथे श्री महालक्ष्मीदेवीच्या भक्‍तांसाठी ‘श्री महालक्ष्म्यष्टक’ स्तोत्र देत आहोत.

देवीची ओटी कशी भरावी ?

‘देवीपूजनाची सांगता देवीची ओटी भरून करणे, म्हणजे देवीच्या निर्गुण तत्त्वाला आपल्या कल्याणाचे कार्य करण्यासाठी सगुणात येण्यास आवाहन करणे होय.