श्री अंबादेवीचा नामजप कसा करावा ?

श्री अंबादेवी

श्री अंबादेवी

देवीच्या विविध रूपांची ‘कुलदेवी’ म्हणून उपासना केली जाते. श्री अंबादेवी या रूपातील देवीचा नामजप कसा करावा, हे आपण आता समजून घेणार आहोत. तत्पूर्वी पाहूया, तिची थोडक्यात माहिती.

श्री अंबादेवीची वैशिष्ट्ये

‘श्री अंबादेवी’ ही शिवाशी संबंधित देवता आहे. आदिशक्ती पार्वतीच्या मातृस्वरूपाला ‘अंबा’ किंवा ‘अंबाभवानी’ म्हणतात. हिची अनंत रूपे आणि अनंत नामे आहेत. गिरनार पर्वतावर श्री अंबादेवीचे देवालय आहे. विदर्भात कौंण्डिण्यपूर, म्हणजे अमरावती येथे श्री अंबादेवीचे स्वयंभू स्थान आहे.

श्री अंबादेवीचा तारक जप कसा करावा ?

श्री अंबादेवीचा ‘श्री अंबादेव्यै नमः ।’ हा नामजप देवीच्या तारक तत्त्वाशी संबंधित असल्याने ‘अंबा’ या शब्दातील ‘बा’ हे अक्षर उच्चारतांना थोडेसे लांबवावे. अशा प्रकारे देवतेला आर्त साद घातल्याने भावजागृती लवकर होते. आता ऐकूया देवीचा नामजप …

सनातन-निर्मित सात्त्विक नामपट्टी

सनातन-निर्मित सात्त्विक नामपट्टी

देवतेच्या तारक किंवा मारक रूपाशी संबंधित नामजप म्हणजे तारक किंवा मारक नामजप. याविषयीची सविस्तर माहिती ‘नाम’ या लिंकवर उपलब्ध आहे.