श्री दुर्गादेवीचा नामजप

श्री दुर्गादेवी Durga devi

श्री दुर्गादेवी

देवतेच्या प्राप्तीसाठी करावयाच्या युगपरत्वे वेगवेगळ्या उपासना होत्या. ‘कलियुगी नामची आधार’, असे संतांनी सांगितले आहे. याचा अर्थ कलियुगात नामजप हीच साधना आहे. नामाचा संस्कार मनावर रूजेपर्यंत तो मोठ्याने म्हणून करणे लाभकारी आहे. भगवंताच्या नामाबरोबरच त्याचे रूप, रस, गंध आणि त्याची शक्तीही असतेच. भगवंताच्या नामाचे उच्चारण करतांना तसेच ते नाम ऐकतांना हे लक्षात घ्यायला हवे.

सात्त्विक नामपट्टी

सात्त्विक नामपट्टी

‘दुर्गा’ या शब्दाचा अर्थ

‘श्री दुर्गादेव्यै नमः ।’ या नामजपातील ‘दुर्गा’ या शब्दातील ‘द’कार हा दैत्यनाश असा अर्थ सूचित करतो. ‘दुर्गा’मधील ‘दुर्’ म्हणजे वाईट आणि ‘ग’ म्हणजे गमन करणारी, नाहीसे करणारी. वाईटाचा नाश करणारी ती दुर्गा. या नामजपात ‘स्री’ असा उच्चार करण्यात आला आहे, याचे कारण मराठीमध्ये ‘श्री’ चा उच्चार ‘स्री’ असा केला जातो तर, संस्कृतमध्ये तो ‘श्री’ असा केला जातो.

जपामध्ये तारक भाव येण्यासाठी काय करावे ?

‘श्री दुर्गादेव्यै नमः ।’ हा नामजप करतांना जपामध्ये तारक भाव येण्यासाठी प्रत्येक शब्दाचा उच्चार दीर्घ करावा. कोणत्याही शब्दावर जोर देऊ नये. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार कोमल असावा. यामुळे देवीतत्त्वाचा अधिक लाभ होतो.

येथे सांगितल्याप्रमाणे आपणही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने श्री दुर्गादेवीचा नामजप करून बघा. आपल्यालाही या नामजपातून अनुभूती घेता येवो, अशी तिच्या चरणी प्रार्थना आहे.

देवतेच्या तारक किंवा मारक रूपाशी संबंधित नामजप म्हणजे तारक किंवा मारक नामजप. याविषयीचे सविस्तर विवेचन ‘नामसंकीर्तनयोग’ या लिंकवर उपलब्ध आहे.

येथे आवर्जून लक्षात ठेवण्यायोग्य सूत्र म्हणजे इतर दिवसांपेक्षा नवरात्रीच्या कालावधीत श्री देवीचे तत्त्व नेहमीपेक्षा १ सहस्र पटीने अधिक प्रमाणात कार्यरत असते; म्हणून त्या कालावधीत ‘श्री दुर्गादेव्यै नमः ।’ हा नामजप अधिकाधिक करावा आणि देवीतत्त्वाचा लाभ करून घ्यावा.

संतांच्या मार्गदर्शनानुसार सिद्ध झालेला नामजप !

येथे देण्यात आलेल्या नामजपाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प.पू. डॉ. जयंत आठवले यांच्या मार्गदर्शनानुसार हा नामजप सनातनच्या साधिका सौ. अंजली मुकुल गाडगीळ यांनी शास्त्रीय प्रयोगांद्वारे सिद्ध केला आहे.