पं. निषाद बाक्रे यांची रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट !

पं. निषाद बाक्रे यांची रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट !

महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाचे कार्य जाणून घेण्यासाठी आलेले पं. निषाद  बाक्रे यांनी रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमालाही भेट देऊन तेथील कार्य जाणून घेतले. आश्रम पहातांना पं. निषाद बाक्रे यांना जाणवलेली वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्रे आणि आलेल्या अनुभूती येथे पाहूया.

डावीकडून श्री. श्रीरंग दातार, श्री. साहिल भोगले आणि पं. निषाद बाक्रे यांना सात्विक कलाकृतींविषयी माहिती देतांना अधिवक्ता योगेश जलतारे

१. पं. बाक्रे पुष्कळ जिज्ञासू असून त्यांनी सर्व आश्रम आत्मियतेने पाहिला. त्यांनी साधनेविषयीही शंका विचारल्या.

२. आश्रमात चैतन्यामुळे झालेले विविध पालट पहातांना त्यांच्याशी संबंधित सूक्ष्म प्रयोगांची उत्तरे ते आणि त्यांचे शिष्य यांनी अचूक जाणली, उदा. वायुतत्त्व प्रयोग, लादी गुळगुळीत लागणे, त्रासदायक आणि चांगली स्पंदने जाणवणे, इत्यादी.

३. पं. बाक्रे यांना येथील ध्यानमंदिरात पुष्कळ सकारात्मक ऊर्जा जाणवली आणि त्यांना ‘मंदिरात आल्यासारखे वाटले. तेथून जावेसे वाटत नव्हते’, असे त्यांनी सांगितले.

४. सनातनचे कलेशी संबंधित सर्व संशोधन कसे केले जाते ? हेही त्यांनी बारकाईने जाणून घेतले.

५. पं. बाक्रे यांनी त्यांना आलेले अनुभवही सांगितले, तसेच विविध ठिकाणी गायन करतांना तेथील स्पंदने निरनिराळी असतात, हेही त्यांनी अनुभवले असल्याचे सांगितले.

६. पं. बाक्रे यांनी ‘संगीताचा सराव कसा करावा?’, याविषयी महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाच्या साधकांना मार्गदर्शन केले. याविषयी सांगतांना ‘‘मला त्या वेळी विचार न करताही या विषयावर सांगण्यासाठी अनेक सूत्रे उत्स्फूर्तपणे सुचली. हा या स्थानी असलेल्या सकारात्मक ऊर्जेचाच परिणाम आहे’’, असे त्यांनी सांगितले.

– सुश्री (कु.) तेजल पात्रीकर (आध्यात्मिक पातळी ६२ टक्के, संगीत विशारद), संगीत समन्वयक, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, फोंडा, गोवा. (२३.८.२०२२)

 ‘मी इथे (आश्रमात) आलो ते खूप बरे झाले. नाहीतर मी एका चांगल्या गोष्टीपासून वंचित राहिलो असतो.’ – श्री. श्रीरंग दातार (पं. निषाद बाक्रे यांचे शिष्य )

Leave a Comment