महर्षि अगस्तिलिखित साधकाची नाडीपट्टी आणि परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांची नाडीपट्टी यांतून प्रक्षेपित होणार्‍या स्पंदनांचा वातावरणावर होणारा परिणाम

परिणाम अभ्यासण्यासाठी ‘पिप’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ने केलेली वैज्ञानिक चाचणी !

१. प्रस्तावना आणि उद्देश

‘प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे भविष्य जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. महर्षि अगस्ति यांनी प्राचीन काळी लिहून ठेवलेल्या परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या नाडीपट्टीतून प्रक्षेपित होणार्‍या स्पंदनांचा वातावरणावर होणार्‍या परिणामांचा वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यास करण्यासाठी १६.४.२०१५ या दिवशी गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात घेण्यात आलेल्या चाचणीत ‘पिप (पॉलीकॉन्ट्रास्ट इंटरफेरन्स फोटोग्राफी)’ या वस्तू आणि व्यक्ती यांच्या ऊर्जाक्षेत्राचा (‘ऑरा’चा) अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. या चाचणीची निरीक्षणे आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

२. चाचणीचे स्वरूप

या चाचणीत नाडीपट्टी ठेवण्यापूर्वी वातावरणाचे ‘पिप’ तंत्रज्ञानाद्वारे छायाचित्र घेतले. ही ‘मूळ नोंद’ होय. यानंतर प्रथम एका साधकाची (तुलनेसाठी) आणि त्यानंतर परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांची नाडीपट्टी पटलावर ठेवून त्यांची ‘पिप’ तंत्रज्ञानाद्वारे छायाचित्रे घेतली. या छायाचित्रांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर ‘नाडीपट्टयांतून प्रक्षेपित होत असलेल्या स्पंदनांचा वातावरणावर काय परिणाम होेतो ?’, हे जाणता आले.

३. वैज्ञानिक चाचणीतील घटकांविषयी माहिती

३ अ. नाडीपट्टी : प्राचीन भारतातील महान ऋषींनी मानवतेच्या कल्याणासाठी अनेक शास्त्रांचा शोध लावला. यांत ‘नाडीशास्त्र’ हे एक असाधारण शास्त्र आहे. हे शास्त्र अगस्ति, वसिष्ठ आणि कौशिक ऋषि आदी महान ऋषींकडून लिहिण्यात आलेल्या ग्रंथांवर आधारित आहे. अगस्ति नाडी हा ग्रंथ महान अगस्ति ऋषींनी लिहिला आहे. हा ग्रंथ काही सहस्र खंडांमध्ये लिहिला असून प्रत्येक खंडात जवळपास १०० व्यक्तींचे भविष्यकथन आहे. या ग्रंथाचे सहस्रो खंड आहेत, जे ताडपत्रांच्या रूपात गठ्ठ्यांमध्ये बांधून ठेवलेले आहेत. या ताडपत्रांना ‘नाडीपट्टी’ असे म्हणतात. त्यांचे अनेक भाग आहेत. या भागांचे विविध प्रकारांनुसार (‘पॅटर्न’च्या आधारावर) वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ही माहितीपत्रे व्यक्तींच्या अंगठ्याच्या ठशांशी जुळतात. ताडपत्राच्या रूपातील प्रत्येक माहितीपत्र एका विशिष्ट व्यक्तीशीच संबंधित असते. या माहितीपत्रामध्ये व्यक्ती आणि तिचे आई-वडील यांचा जन्म, कुटुुंबाचा व्यवसाय इत्यादींच्या संदर्भातील माहिती असते. याच आधारावर व्यक्तीच्या भविष्याचे पत्र शोधून काढले जाते. त्यानंतर या माहितीचे विस्तृतपणे तपशीलवार वर्णन करण्यात येते.

३ आ. साधकाची नाडीपट्टी : ही एका साधकाविषयी लिखाण असलेली नाडीपट्टी आहे. ही तुलनेसाठी घेतली आहे.

३ इ. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्याविषयी लिखाण असलेली नाडीपट्टी

३ ई. परात्पर गुरु : आध्यात्मिक स्तर ९० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या संतांना ‘परात्पर गुरु’ म्हणतात.

(आध्यात्मिक स्तर : निर्जीव वस्तूची आध्यात्मिक पातळी शून्य टक्के आणि ईश्‍वराची आध्यात्मिक पातळी १०० टक्के, असे गृहित धरून त्या तुलनेत व्यक्तीच्या आध्यात्मिक प्रगतीनुसार त्याची वर्तमान आध्यात्मिक पातळी निश्‍चित करता येते. सनातनच्या ६० टक्क्यांहून अधिक पातळी असलेल्या साधकांना आणि काही संतांना समष्टी कार्याच्या आवश्यकतेनुसार साधकांच्या आध्यात्मिक स्तराविषयी ध्यानातून उत्तरे मिळतात. त्याविषयी सनातन प्रभात नियतकालिकांत वेळोवेळी लिखाण प्रसिद्ध करण्यात येते.)

४. ‘पिप’ तंत्रज्ञानाची ओळख

४ अ. चाचणीतील घटकांची आध्यात्मिक स्तरावरील वैशिष्ट्ये वैज्ञानिक उपकरण किंवा तंत्रज्ञान यांद्वारे अभ्यासण्याचा हेतू : ‘एखाद्या घटकात (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांत) किती टक्के सकारात्मक स्पंदने आहेत ? तो घटक सात्त्विक आहे कि नाही किंवा तो घटक आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक आहे कि नाही ?’, हे सांगण्यासाठी सूक्ष्मातील कळणे आवश्यक असते. उच्च पातळीचे संत सूक्ष्मातील जाणू शकत असल्याने ते प्रत्येक घटकातील स्पंदनांचे अचूक निदान करू शकतात. भाविक आणि साधक, संतांनी सांगितलेले शब्द ‘प्रमाण’ मानून त्यावर श्रद्धा ठेवतात; परंतु बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना मात्र ‘शब्दप्रमाण’ नाही, तर ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ हवे असते. त्यांना प्रत्येक गोष्ट वैज्ञानिक उपकरण किंवा तंत्रज्ञान याद्वारेे सिद्ध करून दाखवली असेल, तरच ती खरी वाटते.

४ आ. ‘पिप’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने घटकांची सकारात्मक आणि नकारात्मक स्पंदने रंगांच्या माध्यमातून दिसण्याची सुविधा असणे : या तंत्रज्ञानाद्वारे आपण एखाद्या घटकाची (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांची) सामान्यपणे डोळ्यांना न दिसणारी अशी रंगीत प्रभावळ (ऑरा) पाहू शकतो. ‘पिप’ या संगणकीय प्रणालीला ‘व्हिडीओ कॅमेर्‍या’शी जोडून त्याद्वारे वस्तू, वास्तू, प्राणी किंवा व्यक्ती यांची ऊर्जाक्षेत्रे विविध रंगांत पहाता येतात. यात सकारात्मक आणि नकारात्मक स्पंदने रंगांच्या माध्यमातून दिसण्याची सुविधा आहे.

५. चाचणीसंबंधाने घेतलेली दक्षता

अ. या चाचणीची ‘पिप’ छायाचित्रे घेण्यासाठी विशिष्ट कक्ष (खोली) वापरण्यात आला. या कक्षाच्या भिंती, छत आदींच्या रंगांचा चाचणीतील वस्तूच्या प्रभावळीतील रंगांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी भिंती, छत आदींना पांढरा रंग दिला होता.

आ. संपूर्ण चाचणीच्या वेळी कक्षातील प्रकाशव्यवस्था एकसारखीच ठेवली होती, तसेच कक्षाबाहेरील हवा, प्रकाश, उष्णता यांचा कक्षातील चाचणीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी चाचणीच्या वेळी कक्ष बंदिस्त ठेवण्यात आला होता.

६. चाचणीतील निरीक्षणे समजून घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त सूत्रे

६ अ. मूळ नोंद (वातावरणाची मूलभूत प्रभावळ) : चाचणीमध्ये एखाद्या घटकामुळे (उदा. या चाचणीत नाडीपट्टी ठेवल्यामुळे) वातावरणात झालेला पालट अभ्यासण्यासाठी त्या घटकाचे ‘पिप’ छायाचित्र घेतात; पण वातावरणात सातत्याने पालट होत असल्यामुळे घटकाची चाचणी करण्यापूर्वी घटक ठेवणार असलेल्या वातावरणाचे ‘पिप’ छायाचित्र प्रथम घ्यावे लागते. याला ‘मूळ नोंद’ म्हणतात. घटकाच्या ‘पिप’ छायाचित्राची मूळच्या नोंदीशी, म्हणजेच वातावरणाच्या मूलभूत प्रभावळ दर्शवणार्‍या ‘पिप’ छायाचित्राशी तुलना केल्यानंतर त्या घटकामुळे वातावरणात झालेला पालट लक्षात येतो.

६ आ. मूळ नोंदीच्या (वातावरणाच्या मूलभूत प्रभावळीच्या) तुलनेत वस्तूची प्रभावळ दर्शवणार्‍या ‘पिप’ छायाचित्रातील रंगांच्या प्रमाणात वाढ किंवा घट होण्यामागील तत्त्व : चाचणीसाठी वस्तू ठेवण्यापूर्वीच्या (उदा. या चाचणीत नाडीपट्टी ठेवण्यापूर्वीच्या) (मूळ नोंदीच्या) तुलनेत वस्तू ठेवल्यानंतरच्या (उदा. या चाचणीत नाडीपट्टी ठेवल्यानंतर) प्रभावळीतील रंगांच्या प्रमाणात वाढ किंवा घट होते. ही वाढ किंवा घट त्या वस्तूतून प्रक्षेपित होणार्‍या त्या रंगांशी संबंधित स्पंदनांच्या प्रमाणानुसार असते, उदा. चाचणीसाठी वस्तू ठेवल्यानंतर त्यातून चैतन्याच्या स्पंदनांचे प्रक्षेपण पुष्कळ प्रमाणात झाल्यास प्रभावळीतील पिवळ्या रंगाचे प्रमाण वाढते, तर चैतन्याच्या स्पंदनांचे प्रक्षेपण न झाल्यास किंवा इतर स्पंदनांच्या तुलनेत अल्प प्रमाणात झाल्यास प्रभावळीतील पिवळ्या रंगाचे प्रमाण घटते. (हे लक्षात घेऊन ‘७ अ’ आणि ‘७ आ’ या सारण्या वाचाव्यात.)

६ इ. प्रभावळीत दिसणार्‍या रंगांची माहिती : चाचणीतील वस्तूच्या (किंवा व्यक्तीच्या) ‘पिप’ छायाचित्रात दिसणार्‍या प्रभावळीचे रंग हे त्या वस्तूच्या ऊर्जाक्षेत्रातील विशिष्ट स्पंदने दर्शवतात. प्रभावळीतील प्रत्येक रंगाविषयी ‘पिप’ संगणकीय प्रणालीच्या निर्मात्यांनी उपलब्ध केलेल्या कार्यपुस्तिकेतील (‘मॅन्युअल’मधील) माहिती आणि ‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ने केलेल्या शेकडो चाचण्यांतील निरीक्षणांचा अनुभव यांच्या आधारे ‘प्रत्येक रंग कोणत्या स्पंदनाचा दर्शक आहे ?’, ते निश्‍चित केले आहे. ते सूत्र ‘७ अ’ या सारणीतील दुसर्‍या उभ्या स्तंभात दिले आहे.

६ ई. सकारात्मक स्पंदने : ‘पिप’ छायाचित्रातील फिकट गुलाबी, पोपटी, निळसर पांढरा, पिवळा, गडद हिरवा, हिरवा, निळा आणि जांभळा हे रंग अनुक्रमे आध्यात्मिकदृष्ट्या अधिक लाभदायक ते अल्प लाभदायक स्पंदने दर्शवतात. या सर्व आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक असणार्‍या स्पंदनांना (रंगांना) लिखाणात एकत्रितपणे ‘सकारात्मक स्पंदने’ असे संबोधले आहे.

६ उ. नकारात्मक स्पंदने : ‘पिप’ छायाचित्रातील राखाडी, गुलाबी, नारिंगी आणि भगवा हे रंग अनुक्रमे आध्यात्मिकदृष्ट्या अधिक त्रासदायक ते अल्प त्रासदायक स्पंदने दर्शवतात. या सर्व आध्यात्मिकदृष्ट्या त्रासदायक असणार्‍या स्पंदनांना (रंगांना) लिखाणात एकत्रितपणे ‘नकारात्मक स्पंदने’ असे संबोधले आहे.

६ ऊ. ‘पिप’ छायाचित्रात सर्वसाधारणपेक्षा उच्च सकारात्मक स्पंदनांचे दर्शक रंग दिसणे अधिक चांगले ! : ‘पिप’ छायाचित्रात पोपटी किंवा निळसर पांढरा हे उच्च सकारात्मक स्पंदनांचे दर्शक असलेले रंग दिसू लागल्यास काही वेळा पिवळा, गडद हिरवा किंवा हिरवा या सर्वसाधारण सकारात्मक स्पंदनांच्या दर्शक रंगांचे प्रमाण घटते किंवा ते रंग पूर्णपणे दिसेनासे होतात. हा चांगला पालट समजला जातो; कारण त्या वेळी सर्वसाधारण सकारात्मक स्पंदनांची जागा त्यापेक्षाही उच्च प्रतीच्या सकारात्मक स्पंदनांनी घेतलेली असते.

६ ए. ‘पिप’ छायाचित्रातील रंगांच्या वैशिष्ट्यांचा त्या रंगाच्या प्रत्यक्षातील आध्यात्मिक वैशिष्ट्याशी संबंध नसणे : ‘पिप’ संगणकीय प्रणालीच्या निर्मात्यांनी ‘पिप’ छायाचित्रात नकारात्मक स्पंदनांसाठी भगवा आणि नारिंगी, हे रंग निर्धारित केले आहेत. त्याचा आणि त्या रंगांच्या प्रत्यक्षातील आध्यात्मिक वैशिष्ट्यांचा (उदा. भगवा रंग त्याग अन् वैराग्य यांचे प्रतीक आहे.) कोणताही संबंध नाही.

७. निरीक्षणे (‘पिप’ छायाचित्रे १, २ आणि ३ पाहून त्यानंतर पुढील लिखाण वाचावे.)

७ अ. निरीक्षण १ – ‘पिप’ छायाचित्रांत दिसणार्‍या प्रभावळीचे रंग, ते कशाचे दर्शक आहेत आणि त्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ किंवा घट : साधकाविषयी लिखाण असलेली नाडीपट्टी आणि परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्याविषयी लिखाण असलेली नाडीपट्टी यांच्या प्रभावळींची तुलना मूळ नोंदीशी केली आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील सारणी वाचावी.

७ आ. निरीक्षण २ -‘पिप’ छायाचित्रातील प्रत्येक स्पंदनांचे ( रंगाचे) प्रमाण (टक्के)

टीप : छायाचित्रांत दिसणार्‍या विविध रंगांचे प्रमाण ठरवण्यासाठी ‘पिप’ छायाचित्रावर आलेख कागदावर असतात, तशा अनेक चौकटी संगणकीय प्रणालीद्वारे योजल्या. त्यानंतर छायाचित्रातील एकूण चौकटी आणि त्यांच्या तुलनेत प्रभावळीतील प्रत्येक रंगाने व्यापलेल्या चौकटी यांची संख्या मोजली. त्यांचे टक्क्यांमध्ये रूपांतर करून प्रभावळीतील प्रत्येक रंगाचे प्रमाण (टक्के) सर्वसाधारणपणे निश्‍चित केले.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या नाडीपट्टीतील सकारात्मक स्पंदनांचे एकूण प्रमाण ८६ टक्के आहे, म्हणजे ‘मूळ नोंद आणि साधकाची नाडीपट्टी यांतील सकारात्मक स्पंदनांच्या प्रमाणापेक्षा ते पुष्कळ अधिक आहे’, हे वरील सारणीवरून स्पष्ट होते.

८. निरीक्षणांचे विवरण आणि निष्कर्ष

८ अ. मूळ नोंद : सनातन आश्रमातील सात्त्विक वातावरणामुळे सकारात्मक स्पंदनांचे प्रमाण अधिक दिसणे : कलियुगातील सर्वसाधारण वास्तूमधून सकारात्मक स्पंदनांपेक्षा नकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित होण्याचे प्रमाण अधिक असते. ही चाचणी अत्यंत सात्त्विक अशा सनातन आश्रमात केलेली असल्याने वातावरणाच्या मूलभूत प्रभावळीत सकारात्मक स्पंदनांचे एकूण प्रमाण नकारात्मक स्पंदनांपेक्षा अधिक आहे.

८ आ. साधकाच्या नाडीपट्टीतून आध्यात्मिकदृष्ट्या अल्प प्रमाणात लाभदायक स्पंदने प्रक्षेपित होणे : मूळ नोंदीच्या तुलनेत साधकाच्या नाडीपट्टीच्या प्रभावळीतील चैतन्याचा पिवळा रंग पुष्कळ घटला, गडद हिरवा आणि हिरवा हे सकारात्मकतेचे रंग पुष्कळ वाढले, तर नकारात्मकतेचा भगवा अन् नारिंगी हे रंग थोड्या प्रमाणात वाढले आहेत. व्यक्तीच्या आध्यात्मिक पातळीवर त्याच्याकडून प्रक्षेपित होणारी स्पंदने अवलंबून असतात. जसजशी साधना वाढत जाईल, तशी त्याच्याकडून अधिक प्रमाणात सकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित होऊ शकतात. त्यामुळे साधकाविषयीचे लिखाण असलेल्या नाडीपट्टीतून अल्प प्रमाणात लाभदायक स्पंदने प्रक्षेपित झाली आहेत.

८ इ. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या नाडीपट्टीतून आध्यात्मिकदृष्ट्या पुष्कळ प्रमाणात लाभदायक स्पंदने प्रक्षेपित होणे : परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या नाडीपट्टीच्या प्रभावळीमध्ये सकारात्मक रंगांपैकी पिवळा, गडद हिरवा आणि या रंगापेक्षा उच्च प्रतीचा पवित्रतेचा निळसर पांढरा रंग पुष्कळ प्रमाणात दिसत आहे, तसेच सूक्ष्म स्तरावरील आध्यात्मिक उपायक्षमतेचा पोपटी रंगही थोड्या प्रमाणात दिसत आहे. (गडद हिरवा अल्प होणे आणि हिरवा रंग न दिसणे, या संदर्भातील स्पष्टीकरणासाठी सूत्र ‘६ ऊ’ पहा.) याउलट नकारात्मक रंगांपैकी भगवा रंग पुष्कळ घटला आणि नारिंगी रंग मुळीच दिसत नाही. ‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या उच्च आध्यात्मिक स्तरामुळे त्यांच्याविषयीचे लिखाण असलेल्या नाडीपट्टीतून पुष्कळ प्रमाणात आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक स्पंदने प्रक्षेपित झाली आहेत’, हे या वैज्ञानिक चाचणीतून लक्षात येते.

‘शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आणि त्यांच्याशी संबंधित शक्ती एकत्र असतात’, हे अध्यात्मातील तत्त्व आहे. त्यानुसार जिथे ‘नाम/नाव’ आहे, तिथे त्याच्याशी संबंधित शक्ती, म्हणजेच स्पंदनेही असतात. त्यामुळे नाडीपट्टीतून त्या-त्या व्यक्तीच्या संदर्भातील लिखाण असल्याने त्यातून तशा प्रकारची स्पंदने प्रक्षेपित होतात.’

– सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय (८.२.२०१७)

ई-मेल : [email protected]

उच्च आध्यात्मिक स्तरामुळे परात्पर गुरु डॉ. आठवले
यांच्या नाडीपट्टीतून सर्वसाधारण साधकाच्या नाडीपट्टीच्या तुलनेत
पुष्कळ प्रमाणात सकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित होतात, हे दर्शवणारी ‘पिप’ छायाचित्रे

सूचना १ : ‘पिप’ छायाचित्रांत नकारात्मक स्पंदनांविषयी लिखाण तपकिरी रंगात, तर सकारात्मक  स्पंदनांविषयी लिखाण निळ्या रंगात दिले आहे.

सूचना २ :  ही वातावरणातील प्रभावळीची चाचणी असल्याने ‘पिप (पॉलीकॉन्ट्रास्ट इंटरफेरन्स फोटोग्राफी)’ छायाचित्र क्र. २ आणि ३ यांची तुलना मूळच्या प्रभावळीशी (छायाचित्र क्र. १ शी) करतांना चाचणीसाठी ठेवलेल्या पटलावरील रंग येथे ग्राह्य धरलेले नाहीत.

सूचना ३ : ‘पिप’ छायाचित्रात पोपटी किंवा निळसर पांढरा हे उच्च सकारात्मक स्पंदनांचे दर्शक असलेले रंग दिसू लागल्यास काही वेळा पिवळा, गडद हिरवा किंवा हिरवा या सर्वसाधारण सकारात्मक स्पंदनांच्या दर्शक रंगांचे प्रमाण घटते किंवा ते रंग पूर्णपणे दिसेनासे होतात. हा चांगला पालट समजला जातो; कारण त्या वेळी सर्वसाधारण सकारात्मक स्पंदनांची जागा त्यापेक्षाही उच्च प्रतीच्या सकारात्मक स्पंदनांनी घेतलेली असते.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात