मांसाहार आणि शाकाहार यांचा ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आध्यात्मिक स्तर असलेल्या अन् नसलेल्यासाधकांवर होणारा आध्यात्मिक स्तरावरील परिणाम

परिणाम अभ्यासण्यासाठी ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ या उपकरणाद्वारे ‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ने केलेली वैज्ञानिक चाचणी !

१. प्रस्तावना आणि उद्देश

‘धर्मशास्त्रानुसार मांसाहार करणे वर्ज्य आहे. मांसाहार आणि शाकाहार यांचा ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आध्यात्मिक स्तर असलेल्या आणि नसलेल्या साधकांवर आध्यात्मिक स्तरावर काय परिणाम होतो ?’, याचा वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यास करण्यासाठी २५ आणि २७.१२.२०१६ या दिवशी गोव्यातील सनातन आश्रमात ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ या उपकरणाच्या साहाय्याने चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीची निरीक्षणे आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

२. चाचणीचे स्वरूप

या चाचणीत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आध्यात्मिक स्तर असलेल्या आणि नसलेल्या, अशा दोन साधकांनी प्रथम मांसाहार करण्यापूर्वी अन् केल्यानंतर, तसेच त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांनी शाकाहार करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतर त्यांची ‘यू.टी.एस्.’ या उपकरणाद्वारे निरीक्षणे करण्यात आली. या सर्व निरीक्षणांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.

३. वैज्ञानिक चाचणीतील घटकांविषयी माहिती

३ अ. चाचणीत सहभागी झालेले साधक

चाचणीत सहभागी झालेले दोन्ही साधक गेल्या १० वर्षांहूनही अधिक काळापासून साधना करत आहेत. यांतील एका साधकाचा आध्यात्मिक स्तर (टीप १) ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. दोन्ही साधकांना आध्यात्मिक त्रास (टीप २) नाही.

टीप १ : निर्जीव वस्तू म्हणजे एक टक्का आणि ईश्‍वर म्हणजे १०० टक्के आध्यात्मिक स्तर, असे गृहीत धरून त्या तुलनेत व्यक्तीच्या आध्यात्मिक प्रगतीनुसार त्याचा वर्तमान आध्यात्मिक स्तर निश्‍चित करता येतो. एका संतांना समष्टी कार्याच्या आवश्यकतेनुसार साधकांच्या आध्यात्मिक स्तराविषयी ध्यानातून उत्तरे मिळतात. त्याविषयी सनातन प्रभात नियतकालिकांत वेळोवेळी लिखाण प्रसिद्ध करण्यात येते.

टीप २ : आध्यात्मिक त्रास असणे, म्हणजे व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ५० टक्के किंवा त्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास, स्पंदने ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास, तर ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक स्तरावरील कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.

३ आ. मांसाहार

चाचणीसाठी दोन्ही साधकांनी उपाहारगृहात भात आणि पोळी यांसह कोंबडीचे मांस अन् मासे हे मांसाहारी पदार्थ खाल्ले होते.

३ इ. शाकाहार

२ दिवसांनंतर चाचणीसाठी दोन्ही साधकांनी सनातनच्या आश्रमात बनवलेले वरण-भात आणि पोळी-भाजी हे शाकाहारी पदार्थ खाल्ले होते.

४. ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ उपकरणाद्वारे प्रभावळ मोजणे

४ अ. चाचणीतील घटकांची आध्यात्मिक स्तरावरील
वैशिष्ट्ये वैज्ञानिक उपकरण किंवा तंत्रज्ञान याद्वारे अभ्यासण्याचा हेतू

एखाद्या घटकात (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांत) किती टक्के सकारात्मक स्पंदने आहेत ? तो घटक सात्त्विक आहे कि नाही किंवा तो घटक आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक आहे कि नाही ?’, हे सांगण्यासाठी सूक्ष्मातील कळणे आवश्यक असते. उच्च पातळीचे संत सूक्ष्मातील जाणू शकत असल्याने ते प्रत्येक घटकातील स्पंदनांचे अचूक निदान करू शकतात. भाविक आणि साधक, संतांनी सांगितलेले शब्द ‘प्रमाण’ मानून त्यावर श्रद्धा ठेवतात; परंतु बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना मात्र ‘शब्दप्रमाण’ नाही, तर ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ हवे असते. त्यांना प्रत्येक गोष्ट वैज्ञानिक उपकरण किंवा तंत्रज्ञान याद्वारेे सिद्ध करून दाखवली असेल, तरच ती खरी वाटते.

४ आ. ‘यू.टी.एस्’ उपकरणाची ओळख

या उपकरणाला ‘ऑरा स्कॅनर’ असेही म्हणतात. या उपकरणाद्वारे घटकाची (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांची) ऊर्जा आणि त्याची प्रभावळ मोजता येते. हे उपकरण भाग्यनगर, तेलंगण येथील भूतपूर्व परमाणू वैज्ञानिक डॉ. मन्नम मूर्ती यांनी वर्ष २००३ मध्ये विकसित केले. ‘वास्तू, वैद्यकशास्त्र, पशूवैद्यक शास्त्र, तसेच वैदिक शास्त्र यांमध्ये येणार्‍या अडचणींचे निदान करण्यासाठी या उपकरणाचा वापर करता येतोे’, असे ते सांगतात.

४ इ. उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण

४ इ १. नकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा हानीकारक असते. याअंतर्गत पुढील २ प्रकार येतात.

अ. अवरक्त ऊर्जा (इन्फ्रारेड) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा मोजतात.

आ. जंबुपार ऊर्जा (अल्ट्राव्हायोलेट) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ऊर्जा मोजतात.

४ इ २. सकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा लाभदायी असून ती मोजण्यासाठी स्कॅनरमध्ये सकारात्मक ऊर्जा दर्शवणारा +Ve हा नमुना ठेवतात.

४ इ ३. घटकाची प्रभावळ : ‘यू.टी.एस्’ उपकरणाद्वारे प्रभावळ मोजण्यासाठी त्या घटकाची सर्वाधिक स्पंदने असणारा नमुना (सॅम्पल) वापरतात, उदा. व्यक्तीच्या संदर्भात तिची लाळ किंवा तिचे छायाचित्र, वस्तूच्या संदर्भात त्याचे छायाचित्र, वनस्पतीच्या संदर्भात तिचे पान, प्राण्याच्या संदर्भात त्याचे केस, वास्तूच्या संदर्भात तेथील माती किंवा धूळ आणि देवतेच्या मूर्तीच्या संदर्भात मूर्तीला लावलेले चंदन, शेंदूर आदी.

या चाचणीतील साधकाची प्रभावळ मोजण्यासाठी त्याच्या लाळेचा नमुना म्हणून वापर केला आहे.

४ ई. ‘यू.टी.एस्’ उपकरणाद्वारे करायच्या परीक्षणाची पद्धत : चाचणीत वस्तूतील अनुक्रमे इन्फ्रारेड ऊर्जा, अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा आणि सकारात्मक ऊर्जा मोजतात. त्या मोजण्यासाठी लागणारे नमुने (सॅम्पल्स) ‘यू.टी.एस्’ या स्कॅनरसमवेत दिलेले असतात. वरील तीन परीक्षणांनंतर शेवटी वस्तूची प्रभावळ मोजतात आणि त्यासाठी सूत्र ‘४ आ ३’ मध्ये दिल्याप्रमाणे नमुने वापरतात.

वस्तूतील किंवा वास्तूतील ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा मोजण्यासाठी ‘यू.टी.एस्’ या स्कॅनरमध्ये प्रथम ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा मोजण्यासाठी लागणारा नमुना ठेवतात. त्यानंतर परीक्षण करणारी व्यक्ती स्कॅनर विशिष्ट पद्धतीने हातात घेऊन ज्या वस्तूचे परीक्षण करायचे आहे, त्या वस्तूच्या समोर साधारण एक फुटावर उभी रहाते. त्या वेळी स्कॅनरच्या दोन भुजांमध्ये होणारा कोन त्या वस्तूतील ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जेचे प्रमाण दर्शवतो, उदा. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यास त्या वस्तूत ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा पूर्णपणे आहे आणि स्कॅनरच्या भुजा मुळीच न उघडल्यास (म्हणजेच ० अंशाचा कोन) त्या वस्तूत ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा मुळीच नाही, हे कळते. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यास ‘भुजांनी केलेला हा कोन त्या वस्तूपासून किती दूरपर्यंत टिकून रहातो ?’, हे मोजतात. मोजलेले हे अंतर, म्हणजेच त्या वस्तूतील ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जेची प्रभावळ होय. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात उघडल्यास त्याचा अर्थ ‘त्या वस्तूभोवती ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जेची प्रभावळ नाही’, असा होतो. अशाच प्रकारे अनुक्रमे अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आणि त्या वस्तूतील विशिष्ट स्पंदनांची प्रभावळ मोजतात.

५. चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता

अ. उपकरण हाताळणारी व्यक्ती आध्यात्मिक त्रास (नकारात्मक स्पंदने) नसलेली होती.

आ. उपकरण हाताळणार्‍या व्यक्तीने परिधान केलेल्या वस्त्रांच्या रंगाचा परिणाम चाचणीवर होऊ नये, यासाठी त्या व्यक्तीने पांढरी वस्त्रे परिधान केली होती.

६. ‘यू.टी.एस्. (Universal Thermo Scanner)’ उपकरणाद्वारे केलेली निरीक्षणे

टीप : स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यासच त्या घटकाची प्रभावळ मोजता येते. त्यापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात स्कॅनरच्या भुजा उघडल्या, तर त्याचा अर्थ ‘त्या घटकाभोवती प्रभावळ नाही’, असा होतो.

७. निरीक्षणांचे विवेचन

७ अ. सारणीतील नकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

७ अ १. मांसाहार केल्यानंतर दोन्ही साधकांतील नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ वाढणे, तर शाकाहार केल्यानंतर ती घटणे

७ अ १ अ. आध्यात्मिक स्तर ६० टक्क्यांपेक्षा अल्प असलेला साधक : या साधकाने मांसाहार करण्यापूर्वीच्या निरीक्षणात ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा थोड्या प्रमाणात दिसत आहे. साधकाने मांसाहार केल्यानंतरच्या निरीक्षणात ती पुष्कळ वाढलेली दिसत आहे. त्यामुळे स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्या आहेत आणि त्याची प्रभावळ १.०६ मीटर आहे.

या साधकाने शाकाहार करण्यापूर्वीच्या निरीक्षणात ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ही नकारात्मक ऊर्जा थोड्या प्रमाणात दिसत आहे; पण शाकाहार केल्यानंतरच्या निरीक्षणात ती मुळीच दिसत नाही.

७ अ १ आ. आध्यात्मिक स्तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेला साधक : या साधकात मांसाहार करण्यापूर्वी नकारात्मक ऊर्जा मुळीच नव्हती; पण त्याने मांसाहार केल्यानंतरच्या निरीक्षणात ‘इन्फ्रारेड’ आणि ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ या दोन्ही प्रकारच्या नकारात्मक ऊर्जा थोड्या प्रमाणात दिसत आहेत.

या साधकाने शाकाहार करण्यापूर्वीच्या निरीक्षणात ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा थोड्या प्रमाणात दिसत आहे; पण शाकाहार केल्यानंतरच्या निरीक्षणात ती मुळीच दिसत नाही.

दोन्ही साधकांच्या संदर्भातील वरील निरीक्षणांमागील कारण ‘मांसाहार हा तमोगुणी, तर शाकाहार सत्त्वगुणी आहे आणि तमोगुणी आहारामुळे व्यक्तीतील नकारात्मक स्पंदनांचे प्रमाण वाढते, तर सात्त्विक आहारामुळे सकारात्मक स्पंदनांचे प्रमाण वाढते’, हे आहे.

७ आ. सारणीतील सकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

७ आ १. आध्यात्मिक स्तर ६० टक्क्यांपेक्षा अल्प असलेल्या साधकातील सकारात्मक ऊर्जेत कोणत्याही आहारामुळे वाढ न होणे, तर मांसाहार केल्यानंतर आध्यात्मिक स्तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या साधकातील सकारात्मक ऊर्जा पूर्णपणे नष्ट होणे; पण शाकाहार केल्यानंतर ती थोडी वाढणे

७ आ १ अ. आध्यात्मिक स्तर ६० टक्क्यांपेक्षा अल्प असलेला साधक : या साधकात मांसाहार किंवा शाकाहार करण्यापूर्वीच्या निरीक्षणांत सकारात्मक ऊर्जा दिसत नाही, तसेच मांसाहार किंवा शाकाहार केल्यानंतरही सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही.

७ आ १ आ. आध्यात्मिक स्तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेला साधक : या साधकाने मांसाहार करण्यापूर्वीच्या निरीक्षणात सकारात्मक ऊर्जा पूर्णपणे आहे, तसेच त्याची प्रभावळ ०.७९ मीटर आहे; पण मांसाहार केल्यानंतरच्या निरीक्षणात सकारात्मक ऊर्जा मुळीच दिसत नाही. तमोगुणी मांसाहाराचा हा परिणाम आहे.

या साधकाने शाकाहार करण्यापूर्वीच्या निरीक्षणात सकारात्मक ऊर्जा थोड्या प्रमाणात दिसत आहे, तर शाकाहार केल्यानंतर तिचे प्रमाण थोडे वाढलेले दिसत आहे.

(याचे कारण सूत्र ‘७ अ १ आ’ मध्ये दिल्याप्रमाणेच आहे.)

७ इ. सारणीतील साधकांच्या प्रभावळीच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

७ इ १. दोन्ही साधकांची मांसाहार किंवा शाकाहार करण्यापूर्वीची प्रभावळ सर्वसाधारण व्यक्तीपेक्षा थोडी अधिक असणे : सामान्य व्यक्तीची प्रभावळ साधारण १ मीटर असते, तर चाचणीतील दोन्ही साधकांची प्रभावळ मांसाहार किंवा शाकाहार करण्यापूर्वीही सर्वसाधारण व्यक्तीपेक्षा थोडी अधिक आहे. याचे कारण ‘तेे मागील काही वर्षांपासून नियमितपणे साधना करत आहेत’, हे आहे, तसेच आध्यात्मिक स्तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या साधकाची प्रभावळ आध्यात्मिक स्तर ६० टक्क्यांपेक्षा अल्प असलेल्या साधकापेक्षा थोडी अधिक आहे. याचे कारण दोघांच्या आध्यात्मिक स्तरातील भेद, हे आहे.

७ इ २. दोन्ही साधकांची प्रभावळ मांसाहार केल्यानंतर घटणे आणि शाकाहार केल्यानंतर थोडी वाढणे : दोन्ही साधकांची प्रभावळ मांसाहार केल्यानंतर घटली आहे, तर शाकाहार केल्यानंतर थोडी वाढली आहे, म्हणजे दोन्ही साधकांवर मांसाहाराचा नकारात्मक, तर शाकाहाराचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. हे यातून स्पष्ट होते.

८. निष्कर्ष

मांसाहार केल्याने व्यक्तीची आध्यात्मिकदृष्ट्या हानीच होते, तर शाकाहार सात्त्विक असल्याने तो व्यक्तीसाठी आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक असतो, हे या चाचणीतून लक्षात येते.’

– श्री. रूपेश लक्ष्मण रेडकर, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय (३०.१२.२०१६)

ई-मेल : [email protected]

मांसाहाराचे दुष्परिणाम दर्शवणारे सूक्ष्मचित्र

शाकाहार सत्त्वगुणी, तर मांसाहार तमोगुणी आहे. मांसाहार केल्याचा परिणाम त्या व्यक्तीवर तर होतोच; पण वातावरणावरही होतो, हे पुढील सूक्ष्म चित्रावरून स्पष्ट होईल.

सूक्ष्म-ज्ञानाविषयीचे चित्र : काही साधकांना एखाद्या विषयासंबंधी जे जाणवते आणि अंतर्दृष्टीने जे दिसते, त्यासंबंधी त्यांनी कागदावर रेखाटलेल्या चित्राला ‘सूक्ष्म-ज्ञानाविषयीचे चित्र’ असे म्हणतात.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात