कोरोनासाठी उपयुक्त औषधे

१. ज्वर अ. ‘बाराक्षार नंबर ११ च्या ४ गोळ्या दिवसातून ३ वेळा द्याव्यात. आ. युपॅटोरियम ३० हे औषध ज्वर अधिक असेल, तर प्रत्येक १ घंट्याने २ थेंब द्यावे आणि ज्वर न्यून झाल्यावर २ थेंब दिवसातून ३ वेळा द्यावे. ही दोन्ही औषधे द्यावीत.

‘म्युकरमायकोसिस’ (Mucormycosis) किंवा ‘ब्लॅक फंगस्’ या आजाराची लक्षणे आणि त्यावरील होमिओपॅथी औषधांचे उपचार !

‘ब्लॅक फंग्स’ ही एक प्रकारची बुरशी असून ती पालापाचोळा, तसेच प्राण्यांचे शेण या ठिकाणी आढळून येते. याचे बीज हवेतून वातावरणात पसरते आणि श्वासावाटे आपल्या नाकात जाते.

सर्दी खोकल्यावर उपयुक्त असलेली होमिओपॅथी आणि बाराक्षार औषधे

‘हिवाळ्यामध्ये सर्वसाधारणपणे सर्दी आणि खोकला बहुतेकांना होतो. त्यासाठी लक्षणांनुसार उपयुक्त असलेली होमिओपॅथी आणि बाराक्षार औषधे यांची सूची येथे दिली आहे.