‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ला चित्रीकरणासाठी नवीन उपकरणांची आवश्यकता !

‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ला चित्रीकरणासाठी नवीन उपकरणांची आवश्यकता आहे. 

आश्रमाचे बांधकाम अथवा नूतनीकरण या सेवांसाठी स्थापत्य अभियंता, वास्तूविषारद, ड्राफ्ट्समन आदींची आवश्यकता !

सनातनच्या आश्रमाचे बांधकाम अथवा नूतनीकरण या सेवांसाठी स्थापत्य अभियंता, वास्तूविषारद, ड्राफ्ट्समन आदींची आवश्यकता आहे.

अधिक मासाच्या निमित्ताने धर्मप्रसाराचे कार्य अव्याहतपणे करणार्‍या सनातनच्या आश्रमांना अन्नदान करून पुण्यसंचयासह आध्यात्मिक लाभही मिळवा !

अन्नदान करणे, हे श्रेष्ठ कर्म मानले जाते. हिंदु धर्मशास्त्रानुसार जो गृहस्थ अर्थार्जन करतो आणि ज्याच्या घरी प्रतिदिन अन्न शिजते, त्याने अन्नदान करणे, हे त्याचे कर्तव्यच आहे.

‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ला चित्रीकरणासाठी जंक्शन बॉक्स, तसेच अन्य उपकरणांची आवश्यकता !

‘महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालया’ला चित्रीकरणासाठी जंक्शन बॉक्स, तसेच अन्य उपकरणांची आवश्यकता आहे. 

सनातनच्या आश्रमांमध्ये ‘फिजियोथेरपी’ उपचारांसाठी विविध उपकरणांची आवश्यकता !

सनातनच्या आश्रमांमध्ये ‘फिजियोथेरपी’ उपचारांसाठी विविध उपकरणांची आवश्यकता आहे.

आपत्काळाची पूर्वसिद्धता म्हणून सनातन संस्थेच्या धर्मप्रसार कार्यासाठी न्यूनतम १ सहस्र सायकलींची आवश्यकता असून त्यांच्या खरेदीसाठी धनरूपात साहाय्य करा अथवा सुस्थितीतील सायकल अर्पण द्या !

साधकसंख्येचा विचार केल्यास सध्या पुरुषांसाठी वापरण्यात येणार्‍या ४०० आणि महिलांसाठी वापरण्यात येणार्‍या ६०० अशा एकूण १ सहस्र सायकलींची आवश्यकता भासणार आहे.

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमातील विविध प्रकारचे साहित्य ठेवण्यासाठी फोंडा (गोवा) येथील परिसरात ५० ते २०० चौ. मीटर वास्तूची आवश्यकता !

रामनाथी (गोवा) आश्रमातील वाढत्या कार्याचा आवाका पहाता विविध प्रकारचे साहित्य, उदा. धान्य, फर्निचर, बांधकाम आणि देखभाल-दुरुस्तीची सामुग्री इत्यादी ठेवण्यासाठी तेथील जागा अपुरी पडत आहे.

धर्मप्रसाराच्या व्यापक सेवेसाठी स्मार्टफोन्स आणि फीचर फोन्स यांची आवश्यकता !

सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती या संघटना धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राच्या (ईश्वरी राज्याच्या) स्थापनेचे ध्येय बाळगून कार्य करत आहेत.

सनातन संस्थेचे विविध आश्रम आणि सेवाकेंद्रे येथे प्रस्तावित ‘सौरऊर्जा प्रकल्पां’च्या उभारणीसाठी धनरूपात वा वस्तूरूपात साहाय्य करा !

आपत्काळाची पूर्वसिद्धता म्हणून सनातनचे भारतभरातील आश्रम आणि सेवाकेंद्रे येथे ‘सौरऊर्जा प्रकल्प’ उभारण्याचा संस्थेचा मानस आहे.

प.पू. भक्तराज महाराज यांच्या मोरटक्का (मध्यप्रदेश) येथील आश्रमात सेवेसाठी साधक-दांपत्याची आवश्यकता !

मोरटक्का (खेडीघाट), जिल्हा खंडवा, मध्यप्रदेश येथील ‘सद्गुरु सेवा सदन’ या प.पू. भक्तराज महाराज यांनी निर्माण केलेल्या आश्रमात विविध सेवांसाठी सेवाभावी वृत्तीच्या साधक-जोडप्याची आवश्यकता आहे.